Podsumowanie XVII Spotkania Seminaryjno-Integracyjnego FRIDAY EVENTLOP 2019

Podsumowanie XVII Spotkania Seminaryjno-Integracyjnego FRIDAY EVENTLOP 2019

Na gorzowskim Polu Golfowym odbyło się XVII Spotkanie Seminaryjno-Integracyjne Pracodawców ,,FRIDAY EVENTLOP2019″, zorganizowane przez Lubuską Organizację Pracodawców.

Konferencja skierowana została do największych pracodawców i przedsiębiorstw z regionu oraz pogranicza.‭ ‬Nie zabrakło ciekawych prelekcji i prezentacji firm.‭ ‬W imieniu wojewody lubuskiego głos zabrał wicewojewoda‭ ‬Wojciech Perczak,‭ ‬który zaprezentował główne tezy prowadzonej obecnie‭ ‬przez rząd polityki społeczno-gospodarczej.‭ ‬Zwrócił przy tym uwagę,‭ ‬żeby nie rozdzielać,‭ ‬jak to często bywa,‭ ‬obszaru społecznego i gospodarczego,‭ ‬ponieważ w przypadku obecnie prowadzonych prac rządowych te elementy w pełni się uzupełniają.

-‭ ‬Z reguły obszary te są omawiane osobno,‭ ‬ale w tym przypadku w sporej części‭ ‬mówimy o naczyniach połączonych‭ – ‬mówił Wojciech Perczak.‭ ‬-‭ ‬Rząd oczywiście stawia na budowę silnej gospodarki z jednoczesną likwidacją największych obszarów biedy,‭ ‬jak i poprzez wzmacnianie gospodarstw rodzinnych.‭ ‬Priorytetem rządu jest ponadto stawianie na innowacyjność gospodarczą.‭ ‬Dlatego zachęcamy do większego uczestnictwa w tych projektach uczelnie wyższe,‭ ‬które powinny zacząć dążyć do wydzielania komórek zajmujących się tylko działalnością badawczą pod potrzeby gospodarcze‭ – ‬zwrócił uwagę wojewoda.‭ 

Dla pracodawców‭ ‬jedną z kluczowych obecnie kwestii‭ – ‬jak powiedział w rozmowie z nami‭ ‬Henryk Maciej Woźniak,‭ ‬prezes Lubuskiej‭ ‬Organizacji‭ ‬Pracodawców‭ ‬– jest‭ ‬stan prawny procesu zatrudniania obcokrajowców.

‭– ‬Ustawa o zatrudnieniu cudzoziemców miała być znowelizowana na początku roku,‭ ‬potem w lipcu,‭ ‬teraz zapewne zostanie odłożona do chwili wyboru nowego parlamentu‭ – ‬martwi się prezes.‭ –‬ W tym czasie,‭ ‬dokładnie od nowego roku,‭ ‬Niemcy bardzo szeroko otworzą rynek na pracowników ze wschodu Europy i dlatego nie mamy czasu,‭ ‬gdyż obawiamy‭ ‬się odpływu Ukraińców szczególnie z lubuskiego‭ ‬rynku pracy.‭ ‬Dlatego jest o czym mówić i takie spotkania też temu służą‭ –‬ wyjaśnia.

Połączyły ich jubileusze

W ramach prezentacji firm‭ ‬wszystkie przedstawione‭ ‬na spotkaniu‭ ‬obchodzą w tym roku jubileuszowe lata działalności.‭ ‬Najstarszą z tego grona jest PKS.‭ ‬Dawniej Państwowa Komunikacja Samochodowa,‭ ‬dzisiaj‭ ‬Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej.‭ ‬Jak referował podczas prezentacji prezes‭ ‬spółki‭ ‬Krzysztof Częstochowski,‭ ‬na podstawie zachowanych dokumentów przyjęto,‭ ‬że początek działalności datuje się na czerwiec‭ ‬1949‭ ‬roku.‭ ‬W pierwszych latach przedsiębiorstwo zatrudniało niespełna‭ ‬150‭ ‬pracowników i dysponowało pięcioma samochodami ciężarowymi,‭ ‬trzema ciągnikami oraz piętnastoma‭…‬ zaprzęgami konnymi.‭ 

-‭ ‬W‭ ‬1955‭ ‬roku załoga liczyła już‭ ‬258‭ ‬osób i dysponowała‭ ‬77‭ ‬pojazdami ciężarowymi oraz‭ ‬18‭ ‬autobusami.‭ ‬W tymże roku uruchomiono linię pomiędzy Gorzowem a Zielona Górą.‭ ‬W drugiej połowie‭ ‬1957‭ ‬roku powstała pierwsza placówka terenowa w Słubicach,‭ ‬w Gorzowie natomiast stacja obsługi autobusów oraz myjnia autobusowa.‭ ‬Trzy lata później otwarto dworzec przy ul.‭ ‬Strzeleckiej w Gorzowie‭ – ‬opowiadał dalej prezes,‭ ‬by na koniec ciekawej prezentacji przypomnieć okoliczności prywatyzacji firmy,‭ ‬która była na swój sposób burzliwa,‭ ‬ale zakończyła się korzystnie dla firmy.‭ ‬Obecnie daje ona pracę ponad‭ ‬350‭ ‬pracownikom,‭ ‬zaś najbardziej zadowoleni mogą być klienci.‭ ‬Firma w ubiegłym roku przewiozła ponad‭ ‬7,3‭ ‬mln pasażerów.

Henryk Maciej Woźniak‭ ‬opowiedział o Przedsiębiorstwie Produkcji Betonów PUBR w Międzyrzeczu,‭ ‬którego jest prezesem.‭ ‬Zakład‭ ‬powstał‭ ‬55‭ ‬lat temu i zajmuje się produkcją wysokiej jakości betonowych oraz żelbetowych prefabrykowanych materiałów budowlanych.‭ ‬Prezes szybko wyjaśnił też zagadkową nazwę firmy,‭ ‬dokładnie jej‭ ‬drugi człon‭ ‬-‭ ‬PUBR.

-‭ ‬To nic innego jak Przedsiębiorstwo Uprzemysłowionego Budownictwa Rolniczego,‭ ‬bo taką‭ ‬nazwę kiedyś zakład nosił i‭ ‬pozostała‭ ‬ona w nazwę.‭ ‬Dzisiaj brzmi trochę śmiesznie,‭ ‬ale tradycja jest ważna.‭ ‬Dawniej firma była‭ ‬bowiem‭ ‬potentatem w produkcji prefabrykatów na potrzeby Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej.‭ ‬I nie tylko,‭ ‬bo z elementów produkowanych w przedsiębiorstwie stawiane były‭ ‬także‭ ‬bloki mieszkalne,‭ ‬najczęściej czteropiętrowe,‭ ‬w miejscach działania PGR-ów‭ – ‬opowiadał.

Przedsiębiorstwo dalej zajmuje się produkcją elementów żelbetowych i betonowych prefabrykowanych takich jak:‭ ‬płyty stropowe typowe i nietypowe,‭ ‬płyty korytkowe,‭ ‬bloki ścienne,‭ ‬ściany piwnic,‭ ‬elementy klatek schodowych,‭ ‬podciągi,‭ ‬belki nadprożowe L-19‭ ‬i zespolone,‭ ‬płyty balkonowe,‭ ‬elementy hal produkcyjnych‭ (‬słupy,‭ ‬stopy,‭ ‬podciągi,‭ ‬ramy,‭ ‬podwaliny‭)‬,‭ ‬mury oporowe,‭ ‬ścianki kątowe,‭ ‬płyty drogowe i parkingowe,‭ ‬słupki drogowe,‭ ‬krawężniki,‭ ‬obrzeża,‭ ‬elementy nietypowe indywidualnie zaprojektowane.‭ ‬Wykonuje również usługi ślusarskie,‭ ‬gotowe zbrojenia,‭ ‬badania laboratoryjne próbek beton.
Najmłodszą z zaprezentowanych firm na spotkaniu był Sanitex,‭ ‬obchodzący w tym roku‭ ‬30-lecia.‭ ‬W roli prelegenta mogliśmy usłyszeć panią‭ ‬Elżbietę Zdrzałkę.‭ ‬Przypomniała ona,‭ ‬że inicjatorem budowy firmy był jej tata‭ ‬Franciszek‭ ‬i na początku wszystko odbywało się na niewielką skalę,‭ ‬a biuro mieściło się w domu.‭ ‬Dzisiaj Sanitex‭ ‬to przede wszystkim wykonawca dużych inwestycji.

-‭ ‬Zaczynaliśmy bez własnego młotka i przecinaka,‭ ‬bo nikt nigdy nam nic nie dał.‭ ‬Wszystko trzeba było wypracować własnymi metodami‭ – ‬przypomniała pani Elżbieta.

Sanitex zajmuje się‭ ‬głównie‭ ‬kompleksową realizacją inwestycji inżynieryjnych w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnych,‭ ‬ciepłowniczych i gazowych. Dysponuje profesjonalnym sprzętem budowlanym oraz stosuje nowoczesne technologie,‭ ‬w tym przewierty sterowane w technologii HDD pod przeszkodami terenowymi,‭ ‬takimi jak:‭ ‬drogi,‭ ‬chodniki,‭ ‬tory i rzeki.

Pokłony dla zasłużonych

Pierwszy raz w‭ ‬30-letniej historii Organizacji przyznano tytuły honorowe‭ ‬,,Zasłużony dla Lubuskiej Organizacji Pracodawców‭’’‬.‭ ‬Szczególne wyróżnienia trafiły do‭ ‬Stefana Piosika,‭ ‬Mariana Kapronia,‭ ‬Tadeusza Biczysko oraz‭ ‬Janusza Woźnego.‭ ‬Ten pierwszy założył firmę GOTECH,‭ ‬jest znanym działaczem społecznym i gospodarczym,‭ ‬przez kilka lat był wicemarszałkiem Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego.‭ ‬Był współzałożycielem Lubuskiego Klastra Metalowego.‭ ‬Marian Kaproń swoją pracę zawodową związał‭ ‬natomiast‭ ‬z branżą drzewną,‭ ‬od prawie‭ ‬30‭ ‬lat‭ ‬jest‭ ‬prezesem firmy POLDREW w Zwierzyniu.‭ ‬Był jednym z założycieli LOP,‭ ‬przez ponad‭ ‬15‭ ‬lat reprezentował lubuskich pracodawców w kapitule organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy konkursu‭ ‬,,Pracodawca‭ – ‬organizator pracy bezpiecznej‭’’‬.‭ 
Trzeci z wyróżnionych Tadeusz Biczysko był wiceprezydentem Gorzowa,‭ ‬jednym z organizatorów Automobilklubu Gorzowskiego,‭ ‬prezesem Admiry Gorzów,‭ ‬od blisko‭ ‬40‭ ‬lat jest prezesem Spółdzielni PRALEX.‭ ‬Z kolei Janusz Woźny razem z małżonką Ireną zbudował firmę‭ ‬IMPULS zatrudniającą dużą rzeszę osób niepełnosprawnych.‭ ‬Bardzo aktywny działacz sportowy,‭ ‬były prezes gorzowskich koszykarek,‭ ‬zbudował szkółkę żużlową,‭ ‬a przede wszystkim‭ ‬zawsze związany ze Startem Gorzów.

-‭ ‬Bardzo chcieliśmy wprowadzić nagrodę honorującą zasłużonych dla‭ ‬naszej organizacji ludzi i możemy to uczynić na bazie przyjętego przed rokiem nowego statutu‭ – ‬kontynuuje prezes Henryk Maciej Woźniak.‭ – ‬Na początek podziękowaliśmy ludziom,‭ ‬którzy byli i są z naszą organizacją od początku.‭ ‬To jest‭ ‬30‭ ‬lat,‭ ‬to jest kawał historii,‭ ‬dla wielu niemal całe życie‭ ‬zawodowe.‭ ‬Dlatego dziękując im jednocześnie wyrażamy wielki szacunek‭ – ‬podkreślił.‭  

Trzy inne osoby otrzymały odznaki honorowe za‭ ‬,,Zasługi dla Województwa Lubuskiego‭’’‬.‭ ‬W tym gronie znaleźli się‭ ‬Ireneusz Pawlik,‭ ‬kierownik oddziału PIP w Gorzowie,‭ ‬Zbigniew Staszak,‭ ‬prezes zarządu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego oraz‭ ‬dziennikarz‭ ‬Romuald Malinowski.

Organizacja integrująca środowisko

Wręczone zostały ponadto doroczne nagrody‭ ‬,,Lubuski Przyjazny Pracodawca AWARD‭ ‬2019‭’’‬.‭ ‬Wszyscy wyróżnieni otrzymali statuetki wykonane przez dzieci specjalnej troski z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Chwalęcic.‭ ‬Jedną z głównych nagród,‭ ‬w kategorii‭ ‬,,Duży Pracodawca‭’’‬ otrzymał‭ ‬Łukasz Hajduk,‭ ‬prezes firmy‭ ‬Ślusarstwo‭ ‬Usługowe HAJDUK.‭ ‬Po odebraniu nagrody nie krył on pozytywnego zaskoczenia,‭ ‬gdyż nigdy nie‭ ‬zgłasza się‭ ‬do żadnych konkursów.

-‭ ‬Dlatego‭ ‬bardzo miło odebrałem to wyróżnienie‭ – ‬mówi.‭ – ‬Od początku istnienia firmy,‭ ‬którą budował mój tata,‭ ‬działamy w sposób transparentny,‭ ‬czynimy wszystko,‭ ‬że być uczciwym wobec kontrahentów,‭ ‬klientów i pracowników.‭ ‬Staramy się zarządzać przedsiębiorstwem jak najlepiej,‭ ‬korzystamy z usług specjalistów w różnych obszarach,‭ ‬bo w pojedynkę nie jest się w stanie robić wszystkiego na wysokim poziomie.‭ ‬Tu trzeba działać zespołowo‭ – ‬zaznaczył.

Łukasz Hajduk przyznaje,‭ ‬że od lat należy do różnych organizacji,‭ ‬w tym Lubuskiej Organizacji Pracodawców.‭ ‬Jak tłumaczy,‭ ‬największą korzyścią z takiej przynależności jest możliwość spotykania się na niwie także prywatnej z innymi przedsiębiorcami różnych branż.

-‭ ‬Ponadto mamy‭ ‬możliwości uczestniczenia w szkoleniach,‭ ‬spotkaniach,‭ ‬na których są omawiane choćby zmiany w przepisach,‭ ‬ale najważniejszym elementem jest integracja środowiska gospodarczego‭ – ‬dodaje.
Ważnym punktem spotkania było przyjęcie w poczet‭ ‬LOP‭ ‬kolejnych siedmiu‭ ‬firm,‭ ‬w tym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myśliborzu,‭ ‬którego prezes‭ ‬Bogusław Bukowski od lat działa w‭ ‬strukturach‭ ‬LOP.

-‭ ‬Oczywiście nie mam wątpliwości,‭ ‬że należy‭ ‬współpracować z‭ ‬LOP,‭ ‬ponieważ jest to jednostka integrująca środowisko gospodarcze w regionie‭ – ‬powtarza Bogusław Bukowski.‭ – ‬Kolejnym plusem jest to,‭ ‬że działa ona na terenie całego kraju poprzez przynależność do‭ ‬Pracodawców RP.‭ ‬Daje możliwość korzystania z wielu programów wsparcia dla przedsiębiorców i projektów unijnych oraz umożliwia łatwiejszy dostęp do wiedzy.‭ ‬Jest organizacją opiniującą,‭ ‬uczestnikiem dialogu rozwijającego sektor nie tylko gospodarczy,‭ ‬ale i społeczny.‭ ‬Choćby z tych powodów przynależność daje korzyść wszystkim stronom,‭ ‬a profil będących tutaj‭ ‬firm jest bardzo szeroki.‭ ‬Z jednej strony obejmuje bardzo małe,‭ ‬rodzinne podmioty,‭ ‬jak i duże‭ ‬przedsiębiorstwa‭ ‬zatrudniające setki ludzi‭ ‬– kończy.

Finałem wielogodzinnego spotkania była wspólna biesiada integracyjna oraz gra w golfa.‭ 

Dodaj komentarz

Close Menu