Westpomeranian Greenfield – Potencjał inwestycyjny Pomorza Zachodniego
Photo by: Tomasz Kutelski (www.kutelski.pl)

Westpomeranian Greenfield – Potencjał inwestycyjny Pomorza Zachodniego

Celem konferencji było zaprezentowanie potencjału inwestycyjnego Pomorza Zachodniego. Wydarzenie skierowane było do przedsiębiorców, którzy już działają na terenie województwa zachodniopomorskiego, jak i do tych, którzy dopiero chcieliby poznać jego potencjał oraz sprawdzić, jakie korzyści płyną z ulokowania biznesu właśnie na tym terenie. Miejsce, gdzie wydarzenie odbyło się już po raz piąty nie jest przypadkowe. Modry Las Golf Resort Pole golfowe zaprojektowane przez legendę golfa Gary’ego Playera. Urzeknie każdego, kto na nim zagra. Wyrzeźbione w naturalnym krajobrazie pole golfowe Modry Las zostało otwarte w roku 2009 i po dziś dzień cieszy miłośników tego elitarnego sportu. Modry Las Golf Resort jest uważane ze najlepsze pole golfowe w Polsce wg portalu polishgolf.pl.

Konferencja Westpomeranian Greenfield zawsze odpowiadała na potrzeby biznesu. W ramach konferencji przedmiotem wystąpień i dyskusji podczas organizowanych paneli eksperckich były aktualne i najważniejsze tematy związane z prowadzeniem i rozwojem biznesu w naszym kraju oraz skutecznym konkurowaniem na rynnach światowych. Uczestnicy konferencji zyskiwali niepowtarzalną szansę na zapoznawanie się z istotnymi zagadnieniami z zakresu prawa podatkowego, zarządzania, etyki biznesu, kooperacji i innych podobnych zagadnień omawianych przez najlepszych specjalistów w kraju.

Photo by: Tomasz Kutelski (www.kutelski.pl)

W tym roku gościem specjalnym był Pan Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP oraz Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Przedsiębiorczością Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Pan Sadowski wystąpił z wykładem: „Z czego jutro. Jak wyrwać się z pułapki średniego rozwoju”. Pan profesor stawiając ciekawą tezę, że gdyby w Polsce jak proponuje OECD przyjąć najniższy poziom przepisów, jaki obowiązuje w innych krajach Unii Europejskiej, to bez własnych inwestycji i środków europejskich mielibyśmy tylko z tego powodu wyższy o kilka procent wzrost gospodarczy. Pan profesor w swym arcyciekawym wystąpieniu postarał się odpowiedzieć między innymi na pytania:

  • Co sprawia, że ta sama praca wykonywana w różnych państwach przynosi tak różne efekty?
  • Jakie przewagi ma Polska, że jest wskazywana jako potencjalnie mocarstwo regionalne?
  • Czy Polsce potrzebna jest kolejna transformacja tym razem państwa i dostosowanie go do gospodarki, która jest już w XXI wieku?
  • Kiedy Polska wyprzedzi Niemcy w poziomie rozwoju gospodarczego?

Bezspornym faktem jest, iż w ciągu ostatnich lat pracownicy z zagranicy stali się stałym i znaczącym elementem krajowego rynku pracy. Co więcej, zatrudnienie obcokrajowców jest istotnym warunkiem utrzymania pożądanego poziomu dynamiki rozwoju gospodarki polskiej, a tym samym zapewnienia wysokiego tempa wzrostu dochodów obywateli a także dochodów budżetu państwa i samorządów.

Rozwinięciem tego niezwykle ważnego zagadnienie zajął się kolejny mówca Pan Henryk Maciej Woźniak. Pożytki dla rodzimej gospodarki płynące z zatrudniania obcokrajowców od dawna dostrzegają wysoko rozwinięte kraje Europy, w których rządzący czynią wiele starań w celu zapewnienia właściwych warunków prawnych i bytowych służących zatrudnianiu obcokrajowców w kraju zatrudnienia. W tej sytuacji ważne jest, aby decydenci zrobili wszystko, co sprzyja zwiększeniu zatrudniania w polskiej gospodarce cudzoziemców. Potrzeba uproszczenia procedur zatrudnienia cudzoziemców, jest tym bardziej paląca, że świadomość, iż praca jest w Europie pożądanym dobrem nie znoszącym granic, dawno już stała się powszechna. O tym świadczą wymowne fakty – w Niemczech od 2020 roku wdrożą przepisy umożliwiające zatrudnianie obywateli Ukrainy, a z kolei na Węgrzech już mogą oni pracować bez urzędowego pozwolenia. Ważne jest również zapewnienie należytej opieki socjalnej oraz integracji społecznej pracującym w Polsce obcokrajowcom – są to dzisiaj najpilniejsze i najistotniejsze, dla rozwoju gospodarki zadania władz państwowych, a w obliczu już zaistniałego odpływu Ukraińców pracujących w naszym kraju, to po prostu racja stanu polskiej gospodarki!

Photo by: Tomasz Kutelski (www.kutelski.pl)

Od pierwszej edycji konferencje Westpomeranian Greenfield prowadzone są przez Andrzeja Persona znamienitego polskiego dziennikarza sportowego i polityka, z wykształcenia prawnika, senatora trzech kadencji. Pracował m.in. w tygodnikach „Razem”, „Sportowiec” i „Mecz” oraz w stacjach telewizyjnych: Telewizji Polskiej, Eurosport i Polsat Sport. W 2012 roku w Londynie pełnił funkcję polskiego attache olimpijskiego, jest członkiem prezydium PKOl. Od 2015 roku w Canal+ regularnie komentuje najważniejsze turnieje golfowe świata. Honorowy prezes Polskiego Związku Golfa.

Po zakończeniu części konferencyjnej odbyły się turnieje dla zaawansowanych i początkujących golfistów. Wydarzenie zostało zwieńczone ceremonią rozdania nagród dla uczestników turniejów oraz kolacją BBQ.

Photo by: Tomasz Kutelski (www.kutelski.pl)

Dodaj komentarz

Close Menu