Posiedzenie Plenarne nr 4/2019

Posiedzenie Plenarne nr 4/2019

W dniach 23-24 października 2019 roku odbyło się Posiedzenie plenarne Nr 4/2019 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim, które poprowadził Wiceprzewodniczący WRDS Pan Bogusław Motowidełko.

Pierwszy dzień obrad poświęcony był zatrudnianiu obcokrajowców w województwie lubuskim oraz procedurom z tym związanym. Bieżące informacje dotyczące tematu przedstawili zaproszeni na posiedzenie goście: Pan Łukasz Hudziak – Wicedyrektor ds. Rynku Pracy i Doradztwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, Pan Dariusz Dałek – Nadinspektor Pracy – Koordynator Sekcji Nadzoru i Kontroli oraz Legalności Zatrudnienia w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Zielonej Górze, Pan Jerzy Łaboński Okręgowy Inspektor Pracy oraz Pan Paweł Klimczak Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim.

W drugim dniu obrad poruszony został temat wykluczenia komunikacyjnego. Gośćmi spotkania byli: Pani Małgorzata Musiałowska – Wójt Gminy Bledzew, która z poziomu małej społeczności przybliżyła wszystkim zebranym problemy z jakimi muszą się mierzyć mieszkańcy gminy. Przedstawiła trudności dotyczące dojazdu dzieci i młodzieży do szkół a także ludzi starszych, którzy z racji swojego wieku mają ograniczone możliwości przemieszczania się pomiędzy miejscowościami.

W dyskusji uczestniczyli także: Pan Sławomir Kotylak – Dyrektor Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Pan Krzysztof Pawlak – Dyrektor Oddziału Lubuskiego Przewozy Regionalne Spółka z o. o., Pan Piotr Pasterniak – Prezes Zarządu Spółki PKS Zielona Góra Spółka z o. o., Kolejnym tematem tego dnia obrad była infrastruktura drogowa w województwie lubuskim a informacje w tym zakresie przedstawili: Pan Grzegorz Szulc – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Pan Marek Langer – Dyrektor Oddziału w Zielonej Górze Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Pan Sławomir Kotylak – Dyrektor Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

ŹRÓDŁO: lubuskie.pl

Dodaj komentarz

Close Menu