Zaproszenie do Akademii Menadżera Innowacji

Zaproszenie do Akademii Menadżera Innowacji

Szanowni Państwo,

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza do udziału w II edycji nowatorskiego projektu szkoleniowo–doradczego pn. „Akademia Menadżera Innowacji” (AMI), którego celem jest wyposażenie właścicieli, menadżerów i pracowników kluczowych dla procesu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie w kompetencje niezbędne do zarządzania procesem zmian, który prowadzi do wdrażania innowacji, wzmacnia umiejętności zarządzania procesem innowacyjnym oraz generuje innowacje przez pracowników przedsiębiorstw.

AMI oferuje część szkoleniowo–praktyczną w postaci udziału pracowników przedsiębiorstw w zjazdach tematycznych oraz dedykowane przedsiębiorstwu doradztwo w wymiarze do 60 godz. dla mikroprzedsiębiorstw oraz do 120 godz. dla małych, średnich i dużych firm w 6 kluczowych obszarach tematycznych obejmujących kulturę innowacyjności, zrozumienie biznesu, strategię, strukturę organizacyjną, potencjał i zasoby oraz procesy.
Przedsiębiorstwu zapewnione jest także badanie stopnia innowacyjności firmy metodą Innovation Health Check, które pozwala określić obszary wymagające poprawy w obszarze innowacji.

Efektem ukończenia Akademii Menadżera Innowacji jest stworzenie profesjonalnego zespołu pracowników posiadających wiedzę, kompetencje i kwalifikacje do tworzenia, wdrażania i zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie oraz opracowanie Planu Wdrożenia Zmian w firmie – dokumentu wprowadzającego przedsiębiorstwo na ścieżkę innowacyjności.

Projekt jest dofinansowany z środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 80% dla mikro, małych i średnich firm oraz 50% dla dużych przedsiębiorstw. Wkład własny firmy wynosi 20% w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 50% w przypadku dużych.

Rekrutacja do II edycji Akademii Menadżera Innowacji trwa do 20 lutego 2020 r.

W przypadku zainteresowania udziałem w Akademii Menadżera Innowacji zapraszamy Państwa do kontaktu na adres mailowy: aminnowacji@parp.gov.pl lub telefoniczny 22 432 85 63.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej AMI pod adresem https://www.parp.gov.pl/ami na której znajdą Państwo wszelkie informacje oraz dokumenty niezbędne do przystąpienia do Programu.

Zapraszamy łącząc wyrazy szacunku
Zespół Akademii Menadżera Innowacji

Jako Lubuska Organizacja Pracodawców bardzo serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ofertą. Wszelkie informacje znajdziecie Państwo w załącznikach do tej notatki.

Bardzo serdecznie zachęcamy i serdecznie pozdrawiamy.

Dodaj komentarz

Close Menu