AKTUALNOŚCI LSG

Nowe władze Sejmiku

Dotychczasowy Marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego Ryszard Barański, honorowy prezes Lubuskich Pracodawców w Gorzowie Wlkp., 2 czerwca 2015 r. przekazał marszałkowską buławę LSG Januszowi Jasińskiemu – prezesowi Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.

Zgodnie ze statutem LSG co dwa lata odbywają się wybory nowych władz samorządu gospodarczego województwa lubuskiego, a marszałkami są naprzemiennie reprezentacji organizacji członkowskich z południa i północy regionu. Połowę składu Prezydium LSG zawsze stanowią przedstawiciele północy, a połowę – przedstawiciele południa. Te zasady znakomicie się sprawdzają już przez 16 lat działania Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego.

Obecnie Sejmik liczy 31 organizacji około biznesowych, które łącznie skupiają ponad 2.500 podmiotów gospodarczych i ponad 200 organizacji pozarządowych . W ich zgodnej opinii wyrażonej na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym 2 czerwca 2015 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp., miniona kadencja pod wodzą marszałka Ryszarda Barańskiego była najbardziej dynamiczna i owocna w dziejach Sejmiku. Prezydium LSG i Komisja Rewizyjna jednomyślnie otrzymały absolutorium.

Spośród 31 członków na zebraniu obecnych było 28. Dopisali też goście, wśród których byli m.in.: Poseł Elżbieta Rafalska, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Władysław Komarnicki, Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Lubuskiego Zdzisław Smoła, Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze Hanna Nowicka, Okręgowy Inspektor Pracy w Zielonej Górze Franciszek Grześkowiak, Wicestarosta Gorzowski Marian Cyganiak, Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze Katarzyna Smolińska oraz kierownik gorzowskiego oddziału Państwowej Inspekcji Pracy Ireneusz Pawlik.

W skład nowego prezydium LSG weszli: Janusz Jasiński – Marszałek LSG (Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze), Ryszard Barański – Wicemarszałek LSG (Lubuscy Pracodawcy w Gorzowie Wlkp.), Jerzy Korolewicz – Wicemarszałek LSG (Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp.), Krzysztof Kononowicz – Wicemarszałek LSG (Związek Pracodawców „Przedsiębiorczość” w Sulęcinie), Stanisław Koleśnik – Wicemarszałek LSG (Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.), Bolesław Adamik – Wicemarszałek LSG (Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze), Alfred Kałużny – Wicemarszałek LSG (Lubuska Izba Rolnicza w Zielonej Górze), Zenon Bambrowicz – Wicemarszałek LSG (Lubuska Izba Budownictwa w Zielonej Górze) Jerzy Kotarski – Wicemarszałek LSG (OPZL w Zielonej Górze) i Józef Finster – Sekretarz LSG (Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze w Gorzowie Wlkp.).

Komisję Rewizyjną tworzą: Andrzej Cegielnik – Przewodniczący (Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Gorzowie Wlkp.), Henryk Makarewicz – Członek (Loża Lubuska BCC) i Karol Humiński – Członek (OPZL w Zielonej Górze).

Było wiele podziękowań dla ustępujących władz, gratulacji i życzeń dla nowych władz Sejmiku. Przedstawiono też zarys ambitnego planu działania LSG na VIII kadencję.   

Władze LSG u Wojewody Lubuskiego

Po raz 12 w tej kadencji Prezydium Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego zebrało się na posiedzeniu 15 maja w siedzibie Lubuskich Pracodawców w Gorzowie Wlkp. W pierwszej części obrad uzgodniono ostatecznie sprawy związane z przygotowaniami do XI Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Ogólnego Członków LSG zaplanowanego na 2 czerwca 2015 r. w Gorzowie Wlkp. Zatwierdzono projekty regulaminu i porządku obrad i projekty uchwał oraz innych dokumentów na Zebranie Ogólne. Uzgodniono także tryb konsultacji personalnych przed Zebraniem Ogólnym. Marszałek LSG Ryszard Barański przedstawił też informacje na temat ostatnich działań Sejmiku i zasygnalizował sprawy, które w pierwszej kolejności powinny być podjęte i kontynuowane przez nowe władze LSG.

Druga część spotkania odbyła się u Wojewody Lubuskiego Katarzyny Osos, z udziałem także Wicewojewody Lubuskiego Jana Świrepo i asystentki wojewody Eweliny Zerbin. Ze strony LSG w tej gospodarskiej dyskusji o problemach regionu uczestniczyli: Marszałek LSG Ryszard Barański, Wicemarszałkowie LSG Bolesław Adamik, Zenon Bambrowicz, Karol Humiński, Stanisław Koleśnik, Jerzy Korolewicz, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej LSG Jerzy Kotarski, Prezes Lubuskich Pracodawców Krzysztof Częstochowski oraz dyrektor biura LSG Maciej Woźny.

Na wstępie członkowie LSG przedstawili Pani Wojewodzie Katarzynie Osos cele i dokonania reprezentowanych przez siebie instytucji i własne działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Kika osób przekazało Wojewodzie Katarzynie Osos zaproszenie do wzięcia udziału w najbliższych, ważnych spotkaniach swoich organizacji. Następnie Marszałek LSG Ryszard Barański opowiedział o głównych celach i działaniach Sejmiku i przekazał Pani Wojewodzie zaproszenie na XI Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Ogólne Członków LSG na 2 czerwca 2015 r.

W tracie rzeczowej, szczerej i przyjaznej dyskusji podjęto dialog na temat problemów ważnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego województwa lubuskiego. Najwięcej uwagi poświęcono kwestiom przyspieszenia wykorzystania złóż miedzi oraz węgla brunatnego w Lubuskiem. Mówiono również o konieczności budowy nowego mostu w Kostrzynie nad Odrą, możliwościach powołania Akademii Gorzowskiej, niezbędności rozwoju szkolnictwa zawodowego, inwestycjach w służbie zdrowia w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze, a także potrzebie jak najszybszego powołania Rady Dialogu Społecznego. Obie strony zadeklarowały wzajemne wsparcie dla tych inicjatyw. Katarzyna Osos poprosiła przedstawicieli Sejmiku o częstsze, robocze spotkania konsultacyjne i wspólny monitoring realizacji zadań mających decydujący wpływ na rozwój gospodarczo-społeczny województwa lubuskiego.

Marszałek LSG Ryszard Barański wyraził zadowolenie z dotychczasowej bardzo dobrej współpracy z Wicewojewodą Lubuskim Janem Świrepo i zadeklarował gotowość środowisk przedsiębiorców i pracodawców lubuskich do kontynuowania owocnego dialogu z administracją rządową szczebla wojewódzkiego. Wojewoda Katarzyna Osos dziękowała władzom Sejmiku za celne uwagi, sugestie konkretnych rozwiązań, a także  przyjęcie zaproszenia do stałej wymiany poglądów i gotowość wsparcia dla działań władz wojewódzkich, które mają zdynamizować rozwój regionu.

***************************************************************************************************************************************************************************************

Patriotycznie w Żarach

Patriotyczne uroczystości 1 i 2 maja zorganizował w Żarach członek LSG – Stowarzyszenie 42. Pułku Zmechanizowanego i 11. Brygady Zmechanizowanej. W ramach obchodów 70 rocznicy powstania 42. Pułku Zmechanizowanego w Żarach odbyła się konferencja popularno-naukowa, otwarto wystawę pamiątek z historii żarskich jednostek, złożono kwiaty i zapalono znicze na Grobie Nieznanego Żołnierza oraz na grobach członków Stowarzyszenia, którzy odeszli na wieczną wachtę. Następnego dnia w miejscowym kościele garnizonowym mszę św. odprawił i nowy sztandar dla Stowarzyszenia poświęcił ksiądz biskup Paweł Soch. W rynku, przed żarskim ratuszem odbyła się patriotyczna uroczystość przekazania przez dowódcę 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej gen. dyw. Jarosława Mikę sztandaru w ręce prezesa Stowarzyszenia 42. Pułku Zmechanizowanego i 11. Brygady Zmechanizowanej w Żarach – ppłk. rez. Krzysztofa Poluskia.

Uroczystość odbyła się z pełnym ceremoniałem wojskowym, w asyście orkiestry, kompanii honorowej, zaprzyjaźnionych stowarzyszeń, także o charakterze militarnym i tłumów mieszkańców Żar. Liczne wzięli udział także duchowni, generalicja, reprezentanci władz samorządowych na czele z panią burmistrz Żar Danuta Madej i pani wicestarosta Małgorzata Issel. Władz Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego reprezentowali Marszałek LSG Ryszard Barański i Wicemarszałek LSG, a zarazem wiceprezes Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze Bolesław Adamik, który wręczył prezesowi Krzysztofowi Polusikowi medal za zasługi dla rzemiosła. Marszałek LSG Ryszard Barański przekazał zaś list gratulacyjny:

Z okazji wręczenia Sztandaru Stowarzyszeniu 42. Pułku Zmechanizowanego i 11. Brygady Zmechanizowanej w Żarach w 70. rocznicę powstania 42. Pułku Zmechanizowanego im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego życzę wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia dalszych sukcesów w działalności społecznej i w życiu prywatnym. 

Państwa patriotyczne zaangażowanie w rozwój Żar i całego regionu, kultywowanie umiłowania historii – zwłaszcza polskiego oręża – oraz krzewienie własnym przykładem prawdziwie obywatelskiej postawy  budzą uznanie i szacunek, są wzorem godnym naśladowania. Dzięki Państwa Stowarzyszeniu utrwalana jest pamięć o dorobku żołnierskich pokoleń i budowany w międzypokoleniowej więzi etos rycerskiej, wiernej służby Ojczyźnie.  Dokonania Stowarzyszenia 42. Pułku Zmechanizowanego i 11. Brygady Zmechanizowanej trwale zapisały się w historii Ziemi Żarskiej, są ważną częścią dorobku Województwa Lubuskiego i całej Polski.

Marszałek LSG Ryszard Barański

Prezydium LSG w Rzepinie

XI w VII kadencji LSG posiedzenie Prezydium Sejmiku odbyła się 17 kwietnia 2015 r. w siedzibie firmy Steinpol w Rzepinie z udziałem przedstawicieli władz wojewódzkich: Wicewojewody Lubuskiego Jana Świrepo i Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Marka Kamińskiego, władz lokalnych: burmistrza Rzepina Sławomira Dudzisa i przewodniczącego Rady Miejskiej w Rzepinie Damiana Utrackiego, reprezentantów Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej: Prezesa KSSSE Artura Malca i Wiceprezesa Romana Dziducha (KSSSE jest członkiem LSG) oraz Członków Prezydium LSG: Ryszarda Barańskiego, Karola Humińskiego, Jerzego Korolewicza, Bolesława Adamika, Stanisława Koleśnika i Krzysztofa Kononowicza oraz Członków Komisji Rewizyjnej LSG: Jerzego Kotarskiego i Józefa Finstera. Uczestniczyli też nowoprzyjęci Członkowie LSG: Prezes Centrum Lubuskich Innowacji Agrotechnicznych w Żarach Roman Lichwiarz i Prezes Stowarzyszenia 42. Pułku Zmechanizowanego i 11. Brygady Zmechanizowanej w Żarach Krzysztof Polusik, którzy uroczyście odebrali zaświadczenia o przynależności do Sejmiku.

Gospodarzy spotkania reprezentował Dyrektor Steinpolu Jarosław Banasik, a obrady prowadził Marszałek LSG Ryszard Barański.

Główne tematy pierwszej części posiedzenia dotyczyły relacji między administracją rządową szczebla wojewódzkiego i administracją samorządową a gospodarką w regionie oraz możliwości wspierania rozwoju gospodarczego regionu dzięki wykorzystaniu Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020. Z zadowoleniem zostały przyjęte zapowiedzi skuteczniejszego dostosowania rozwoju szkolnictwa zawodowego do rzeczywistych potrzeb rynku pracy.

Uczestnicy spotkania mieli też okazję poznać gospodarcze aspekty działań i propozycji władz Rzepina oraz zapoznali się z prezentacją firmy Steinpol i zwiedzili jej zakład produkcyjny w Rzepinie.

W części roboczej posiedzenia władze LSG uzgodniły i zatwierdziły dokumenty przygotowywane na czerwcowe XI Sprawozdawczo-Wyborcze Zabranie Ogólne LSG. Ustalono m.in., że nowe Prezydium LSG powinien liczyć 10 osób.

Prezydium LSG zaakceptowało przyjęcie w poczet Sejmiku kolejnych nowych członków: Zachodniego Klastra Informatyki i Bezpieczeństwa IT eCoop w Zielonej Górze jako członka zwyczajnego oraz Stowarzyszenia „Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania” w Sulęcinie jako członka wspierającego. Tak więc obecnie LSG tworzą 32 organizacje członkowskie.

Menadżer Roku 2014

Podsumowanie plebiscytu „Gazety Lubuskiej”  Menadżer Roku 2014 odbyło się 14 kwietnia na Zamku Joannitów w Łagowie. W imprezie, jako członek Kapituły Plebiscytu, uczestniczył m.in. Marszałek LSG Ryszard Barański. Kapituła z udziałem m.in. Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak, wyłoniła troje Menadżerów Roku 2014. Tytuły te otrzymali:  Mieczysław Janicki – prezes przedsiębiorstwa „Postęp” w Świebodzinie, Anna Krzywak – dyrektorka Aglotec Polska sp. z o.o. w Kostrzynie n. Odrą oraz Agnieszka Kuś – właścicielka firmy ANHOL Ratownictwo Drogowe ze Skwierzyny. Laureatami plebiscytu w głosowaniu  czytelników „Gazety Lubuskiej” zostali: Grażyna Sobieraj – dyrektorka Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie, Kazimierz Kęs – prezes zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławie oraz Janina Grzecznowska – dyrektorka Zespołu Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp.

Reprezentanci LSG w Konwentach PWSZ w Gorzowie Wlkp. 

W gronie członków Konwentu przy Wydziale Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. Lubuski Sejmik Gospodarczy reprezentuje Józef Finster – prezes Lubuskiej Fundacji Zachodnie Centrum Gospodarcze w Gorzowie Wlkp. Pierwsze spotkanie Konwentu odbyło się 9 kwietnia 2015 r., a otworzyła je dr  Małgorzata Trocka – dziekan Wydziału Ekonomicznego PWSZ. Obecni byli też m.in.: dr M. Byczkowska-prodziekan WE PWSZ, dr A. Kaczmarek – kierownik Zakładu Zarządzania Organizacją, dr A. Kuciński – kierownik Zakładu  WE i dr Wojciech A.  Sysło – pełnomocnik JM  Rektora ds. współpracy z przedsiębiorcami. W tajnych wyborach przewodniczącą Konwentu została Iza Jankowska – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp., zastępcą przewodniczącego Konwentu reprezentant Okręgowego Związku Biegłych Rewidentów Henryk Michał Drewniak.  Przedstawiono problemy związane z wprowadzeniem profilu praktycznego na realizowanych na Wydziale Ekonomicznym PWSZ  kierunkach. Zaproponowano obszary współpracy między władzami WE a Konwentem, ustalono harmonogram posiedzeń. Członkowie Konwentu do 19 maja złożą wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania Wydziału Ekonomicznego PWSZ.

Warto dodać, że inny członek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego – Włodzimierz Fleischer (prezes Gorzowskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, dyrektor Lubuskiego Klastra Metalowego) jest już przewodniczącym Konwentu aktywnie działającego przy Wydziale Mechanicznym gorzowskiej PWSZ

LKM o metrologii

Praktycy z lubuskich firm i naukowcy zajmujący się metrologią spotkali się na I Konferencji metrologii współrzędnościowej „Laboratorium pomiarowe 3D – Współrzędnościowa maszyna pomiarowa” zorganizowanej przez Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy sp. z o. o. w ramach realizacji projektu pn.: „Rozbudowa Parku Naukowo-Przemysłowego w Centrum Transferu Technologii Środowiskowych” 24 marca 2015 r. w Strzelcach Krajeńskich.  Przedsięwzięcie jest współfinansowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, priorytet II; „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”, działanie 2.4: „transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw” przez Unię Europejską za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa.  I Konferencja metrologii współrzędnościowej zgromadziła około 40 uczestników, głównie z przedsiębiorstw produkcyjnych branży metalowej subregionu gorzowskiego.

Spotkanie rozpoczęło się od części warsztatowej w laboratorium pomiarowym firmy ae-grup polska sp z o. o. w Strzelcach Krajeńskich. Prezentację współrzędnościowym maszyn pomiarowych laboratorium w technologii 3D prowadzili dr inż. Daniel Grochała – pracownik naukowy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, a zarazem praktyk zatrudniony w ae-group. Wspomagali go Marcin Gębka z ae-group i Piotr Stiasny z firmy Reinshaw. Możliwości bardzo precyzyjnych pomiarów z wykorzystaniem urządzeń laserowych, jakimi dysponuje laboratorium pomiarowe 3D ae-group należy do najnowocześniejszych w Polsce, a swoje usługi oferuje także innym firmom zainteresowanym dokładnymi pomiarami swoich wyrobów w zakresie m.in. pomiarów systemem stykowym sondy, skaningu i pomiarów chropowatości powierzchni.

Sesję plenarną Konferencji w restauracji „Zacisze” w Strzelcach Krajeńskich prowadził dyrektor Lubuskiego Klastra Metalowego, a zarazem prezes Gorzowskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – inż. Włodzimierz Fleischer (członek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego). Możliwości metrologiczne i oraz ofertę współpracy Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Parku Naukowego-Przmysłowego przedstawiał jego dyrektor ds. badań i rozwoju Piotr Gramza. Teoretyczne aspekty metrologii w świetle nowych wytycznych zawartych w najnowszych normach prezentował dr inż. Daniel Grochała, który zapoznał zebranych także z ofertą tych usług. O koncepcji  laboratorium 3D GOT PNP i kolejnych etapach jej realizacji mówił koordynator tego przedsięwzięcia – Tomasz Perłowski. Możliwości sprzętowe najnowocześniejszych urządzeń pomiarowych firmy Renishaw zaoferował jej kierownik sprzedaży Piotr Stiasny.

Konferencja była także okazją do dyskusji, wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów specjalistów metrologii i technologów  z gorzowskiej części województwa lubuskiego.

**********************************************************************************

Kalendarium LSG kadencja VII 2013 – 2015 r.

13 czerwca 2013 r. – Odbyło się IX Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Ogólne Członków Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego w siedzibie Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze przy ul. Reja 6.

27 czerwca 2013 r. – Obradowało Walne Zebranie członków Lubuskiego Klastra Metalowego w Instytucie Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie z udziałem Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego.

3 lipca 2013 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański spotkał się z wojewodą lubuskim Jerzym Ostrouchem w sprawie powołania Akademii Gorzowskiej.

10 lipca 2013 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański spotkał się z wojewodą lubuskiem Jerzym Ostrouchem w sprawie współpracy Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego w nowej kadencji z władzami wojewódzkimi.

24 lipca 2013 r. – Odbyło się I programowe posiedzenie Prezydium LSG w Zachodniej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kazimierza Wielkiego 1. Ustalono zakres kompetencji członków Prezydium LSG.

8 sierpnia 2013 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański spotkał się z wiceprezesem Lubuskich Pracodawców Krzysztofem Częstochowskim w sprawie podjęcia działań wspólnych dotyczących udostępnienia komunikacji autobusowej dla miejscowości województwa pozostających poza siecią komunikacyjną w ramach kampanii „Przeciwdziałanie bezrobociu, a wykluczenie komunikacyjne i społeczne”.

12 sierpnia 2013 r. – Odbyło się spotkanie Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego z przewodniczącym Zarządu Regiony Gorzowskiego NSZZ „Solidarność” Jarosławem Porwichem w sprawie współdziałania w sytuacji zawieszenia prac Komisji Trójstronnej.

22 sierpnia 2013 r. – Z udziałem Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego i Wicemarszałka LSG, Prezesa Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej Jerzego Korolewicza odbyło się w siedzibie ZIPH w Gorzowie Wlkp. posiedzenie kapituły V edycji konkursu Lubuski Lider Biznesu

6 września 2013 r. – Odbyło się II posiedzenie Prezydium LSG z udziałem podsekretarza stanu w Ministerstwie Tansportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Piotra Stycznia i wicemarszałka lubuskiego Bogdana Nowaka w siedzibie Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 1. Było poświęcone głównie problemom budownictwa, zwłaszcza mieszkaniowego, a członkowie Prezydium LSG zgłosili wiele uwag do rządowych propozycji dotyczących rozwoju budownictwa.

9 września 2013 r. – Odbyło się posiedzenie Sejmiku Województwa Lubuskiego w hotelu „Mieszko” w Gorzowie Wlkp., w którym LSG reprezentował Marszałek LSG Ryszard Barański.

16 września 2013 r. – Obradował Zespołu do sprawy powołania Akademii Gorzowskiej, którego członkiem jest Marszałek LSG Ryszard Barański. Spotkanie odbyło się w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

19 września 2013 r. – W siedzibie LSG Marszałek LSG Ryszard Barański i Prezes Lubuskich Pracodawców w Gorzowie Zbigniew Marcinkiewicz spotkali się z asystentem Zarządy Województwa Lubuskiego Katarzyną Kozińska w sprawie zacieśnienia współpracy między Lubuskim Sejmikiem Gospodarczym i Lubuskimi Pracodawcami, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

23 września 2013 r. – Odbyła się konferencja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego pn. „Dbaj o miejsce pracy i nauki” w siedzibie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp. z aktywnym udziałem m.in. Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego.

23 września 2013 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział w Gali konkursu Lubuski Lider Biznesu zorganizowanej przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową w Gorzowie Wlkp. (członek LSG) w Filharmonii Zielonogórskiej.

25 września 2013 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański spotkał się z Wicemarszałkiem Lubuskim Maciejem Szykułą w sprawie rozszerzenia współpracy między Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego a Lubuskim Sejmikiem Gospodarczym. Spotkanie miało miejsce w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Łokietka 22.

25 września 2013 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął aktywny udział w konferencji na temat szkolnictwa zawodowego organizowanej przez Wydział Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp.

25 września2013 r. – Odbyło się spotkanie marszałka LSG Ryszarda Barańskiego w towarzystwie przedstawicieli Lubuskich Pracodawców – Krzysztofa Częstochowskiego i Henryka Saleja – z wicemarszałkiem lubuskim Maciejem Szykułą w sprawie możliwości wykorzystania zapisów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przy wzmocnieniu działań stowarzyszeń okołobiznesowych i przedsiębiorców, a także na temat przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

27 września 2013 r. –Marszałka LSG Ryszard Barański wziął udział w spotkaniu konsultacyjnym z przedstawicielami Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze: dyrektor departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą UMWL Katarzyną Drożak i kierownikiem Wydziału Przedsiębiorczości Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Społecznej UMWL Leszkiem Urbanem.

27 września 2013 r. – Odbyła Gala Budownictwa w Zielonogórskiej Palmiarni z udziałem m.in. wojewody lubuskiego Jerzego Ostroucha i wicemarszałka Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak, a także Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego i Wicemarszałka LSG, prezesa Lubuskiej Izby Budownictwa Zenona Bambrowicza.

30 września 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański był gościem konferencji „Lubuski rynek pracy – rynkiem pracownika?” zorganizowanej przez Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczna w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp.

4 października 2013 r. – Odbyła się Gala Lubuskiego Złotego Kłosa organizowana przez Lubuską Izbę Rolniczą (członek LSG) w hotelu „Morena” w Łagowie z udziałem m.in. Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego i Sekretarza LSG, Wiceprezesa Lubuskiej Izby Rolniczej Bogusława Pietrowa.

11 października 2013 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w audycji Radia Zachód poświęconej problematyce gospodarczej i szkolnictwu zawodowemu.

11 października 2013 r. – W siedzibie LSG roboczą wizytę złożyła Bogna Ferensztajn, Lubuski Kuratora Oświaty, w ramach przygotowań do planowanego na 5 listopada 2013 r. posiedzenia Prezydium LSG. Tematem wiodącym obrad, które odbędą się siedzibie Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze, będzie aktualny stan i perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego z uwzględnieniem potrzeb lubuskiej gospodarki.

23 października 2013 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział w konferencji Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze pn. „Doświadczenia w zakresie wspierania przedsiębiorczości oraz wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w województwie lubuskim” oraz obchodach 20-lecia ARR. W trakcie uroczystości jubileuszowej Marszałek LSG Ryszard Barański odebrał z rąk Prezes Zarządu ARR S.A. w Zielonej Górze Hanny Nowickiej podziękowania za wieloletnią współpracę na rzecz wspierania i rozwoju przedsiębiorczości w województwie lubuskim. Impreza odbyła się w Zielonogórskiej Palmiarni.

5 listopada 2013 r. – Odbyło się posiedzenie Prezydium Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego z udziałem zaproszonych gości (w sumie ok. 35 osób) w siedzibie Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze przy ul. Reja 9. Tematem wiodącym obrad był aktualny stan i perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego z uwzględnieniem potrzeb lubuskiej gospodarki. Na zakończenie obrad podjęto uchwałę o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego trzech nowych stowarzyszeń: Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp., Stowarzyszenia Lubuski Klaster Metalowy w Gorzowie Wlkp. i Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gorzowie Wlkp.

11 listopada 2013 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wspólnie z delegacją Lubuskich Pracodawców (członek LSG) wziął udział w Wojewódzkich Obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Gorzowie Wlkp.

18 listopada 2013 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w zakończeniu VI Rankingu Gmin Województwa Lubuskiego w Sali Kolumnowej w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. Oprócz przedstawicieli nagrodzonych gmin udział wzięli ponadto: Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak, Posłowie Waldemar Sługocki i Józef Zych

19 listopada 2013 r. – W siedzibie LSG odbyło się spotkanie Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego z reprezentantami stowarzyszeń przyjętych uchwałami z 5 listopada w poczet członków zwyczajnych Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego. Uchwały i potwierdzenia członkowstwa z rąk Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego odebrali: Andrzej Graczykowski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lubuski Klaster Metalowy w Gorzowie Wlkp., Włodzimierz Fleischer – Prezes Gorzowskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich i Jacek Kasierski – członek Lubuskiej Okręgowej Iżby Inżynierów Budownictwa w Gorzowie Wlkp.

11 grudnia 2013 r. – Członkowie LSG Włodzimierz Fleischer i Eugeniusz Kaczmarek oraz dyrektor biura LSG Maciej Woźny aktywnie uczestniczyli w konferencji „Polsko-Niemiecki System Transferu Ekoinnowacji” zorganizowanej przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową w Gorzowie Wlkp. (członek LSG) i Agencję Rozwoju Regionalnego S.S. w Zielonej Górze we gorzowskim hotelu „Mieszko”. Spotkanie prowadził dyrektor ZIPH Stanisław Owczarek. Wystąpienia na temat możliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach przedstawili: Michał Rzepecki z ARR, Grzegorz Benysek i Marcin Jarnut z Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Klaus Schwarz z Brandenburgii. Propozycje współpracy w kwestiach energetycznych przedstawili również: Eugeniusz Kaczmarek (wiceprezes ds. naukowo-technicznych gorzowskiego oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich) i Marek Wróblewski (prezes Zakładu Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wlkp.

11 grudnia 2013 r. – Marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego, a zarazem honorowy prezes Lubuskich Pracodawców Ryszard Barański, aktywnie uczestniczył w posiedzeniu Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego, której jest członkiem. Spotkanie prowadzone przez Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbietę Polak, odbyło się w „Winnym Dworku” w Górzykowie. Projekt Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014- 2020 przedstawiła E. Polak. Stan prac nad Programem Europejskiej Współpracy Gospodarczej i projektem Strategii Rozwoju Zachodniej Polski do 2020 r. przedstawili reprezentanci Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: Adriana Sarnecka i Maciej Nowicki. W dyskusji wiele mówiono m.in. o potrzebie lepszego przygotowywanie kadr dla dynamicznie zmieniającego się zapotrzebowania na pracowników lubuskich przedsiębiorców. Marszałek LSG Ryszard Barański stanowczo postulował konieczność opracowania lubuskiego programu rozwoju szkolnictwa zawodowego.

16 grudnia 2013 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział w dyskusji na temat prawa finansowego z Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Izabelą Leszczyną. Marszałek LSG przedstawił problemy, których rozwiązanie ułatwiłoby funkcjonowanie polskiej gospodarcze. W imieniu środowiska lubuskich przedsiębiorców zwracał uwagę na konieczność m.in. stabilizacji prawa gospodarczego, uproszczenia ustaw podatkowych, ustanowienia jednolitej administracji podatkowej, zmiany nastawienia urzędników do przedsiębiorców.

20 grudnia 2013 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział w XLIII sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego, której głównym tematem była uchwała budżetowa na 2014 r. Podczas sesji odbyło się spotkanie opłatkowe z udziałem JE księdza biskupa Stefana Regmunta.

7 stycznia 2014 r. – Przesłano do Wojewódzkie Urzędu Pracy w Zielonej Górze opinie i uwagi Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego o projekcie Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w 2014 r.

9 stycznia 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański udzielił wypowiedzi czasopismu „Głos Przedsiębiorcy” na temat propozycji wyboru inteligentnych specjalizacji województwa Lubuskiego.

20 stycznia 2014 r. –  Wicemarszałek LSG Karol Humiński uczestniczył w spotkaniu z Posłem na Sejm RP Adamem Szejnfeldem, przewodniczącym Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy Prawo o  zamówieniach publicznych oraz Komisji nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji. Spotkanie, którego organizatorami byli posłowie Bożena Bukiewicz i Waldemar Sługocki przy współpracy z Lubuską Izbą Budownictwa i Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej (członkowie LSG), odbyło się w auli Biblioteki Uniwersyteckiej przy al. Wojska Polskiego 71 w Zielonej Górze. W debacie, która dotyczyła głównie zmian w ustawie o zamówieniach publicznych i niezbędnych zmianach w przepisach ułatwiających działalność gospodarczą, uczestniczyła także Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak.

22 stycznia 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział w inauguracji działalności Klubu Młodego Wynalazcy w Stanowicach. Organizatorem laboratorium i uroczystości jego otwarcia był Gorzowski Ośrodek Technologiczny – Park Naukowo-Przemysłowy, a w spotkaniu w Stanowicach udział wzięli m.in.: Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak, Wojewoda Gorzowski Jerzy Ostrouch oraz Prezydent Gorzowa Tadeusz Jędrzejczak i Wójt Gminy Bogdaniec Krystyna Pławska.

27 stycznia 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w Gali Gorzowianie Roku 2013 zorganizowanej w „Karczmie pod Łosiem” w Wawrowie przez redakcje: „Echo Gorzowa”, „Strywald. Blisko ciebie” i „TeleTop”. Laureatami pierwszej edycji nagrody, która jest przyznawana najwybitniejszym gorzowianom, zostali: w kategorii przedsiębiorczość – Jan Kordacz (właściciel firmy Sanitar”), w kategorii społeczeństwo – Augustyn Wiernicki (prezes Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, w kategorii nauka i edukacja – dr Paweł Leszczyński (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp.), w kategorii kultura – Bogusław Dziekański (dyrektor Jazz Klubu „Pod Filarami”) oraz w kategorii sport – Zenon Michałowski (prezes Gorzowskiego Towarzystwa Promującego Siatkówkę).

10 lutego 2014 r. – Odbyło się Plenarne Posiedzenie Członków Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego poprzedzone obradami IV Prezydium i Komisji Rewizyjnej LSG w Międzyrzeczu pod przewodnictwem Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego. Gośćmi Sejmiku byli m.in.: Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Bogdan Nowak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Katarzyna Drożdż, prezes Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach Magdalena Tokarska, Starosta Międzyrzecki Grzegorz Gabryelski, Burmistrz Międzyrzecza Tadeusz Dubicki i Prezes Lubuskich Pracodawców w Gorzowie Wlkp. Zbigniew Marcinkiewicz. Głównymi tematami obrad były: Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 oraz możliwości pozyskiwania dofinansowania przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Członkowie LSG zgłosili wiele uwag dotyczących nowej perspektywy unijnej, a także listy strategicznych inwestycji województwa lubuskiego. Wnioski te w formie pisemnej zostały przekazane Zarządowi Województwa Lubuskiego. W trakcie spotkanie w poczet członków LSG przyjęto pięć nowych stowarzyszeń dzięki czemu lista organizacji Tworzących Sejmik wzrosła do 24. Prezydium LSG powołało też Radę Programową jako organ doradczy Marszałka LSG, ale nie wskazując jej składu osobowego.

24 lutego 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w XLV sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego, która skupiła się m.in. na sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia, inwestycjach drogowych, programie rozwoju turystyki, przewidywanej nowelizacji ustawy o lasach.

27 lutego 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział w konferencji prasowej Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze poświęconej prezentacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 po uwzględnieniu w nim uwag Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury. W trakcie dyskusji zwrócił uwagę na brak zapisu w tym dokumencie o budowie Oddziału Radioterapii w Gorzowie Wlkp., a także na brak gwarancji zapisania tej inwestycji i jej realizacji w Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do 2020 r. Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak publiczne zapewniła, że gdyby budowa tego oddziału nie znalazła się jednak wśród inwestycji zatwierdzonych w Strategii Rozwoju Polski Zachodnich, to realizacja tej inwestycji zostanie zagwarantowana w RPO-Lubuskie 2020.

28 lutego 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział w debacie poświęconej 15-leciu powołania województwa lubuskiego pn. „Małżeństwo z rozsądku” w Lubniewicach. Przypomniał, że połączenie województw gorzowskiego i zielonogórskiego w jeden organizm miało swój początek w spotkaniu przedstawicieli obu regionów 10 lutego 1998 r. w Międzyrzeczu, w którym osobiście Ryszard Barański uczestniczył, reprezentując środowisko gorzowskich przedsiębiorców. Konkretny kształt województwa lubuskiego, podział uprawnień, siedziby władz, strukturę organów władzy itp. uzgodniona następnie w formie tzw. umowy paradyskiej.

10 marca 2014 r. –  Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział w IX Regionalnym Spotkaniu Przedsiębiorców zorganizowanym przez członka LSG – Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową – w Collegium Polonicum w Słubicach. W spotkaniu uczestniczyli liczni przedstawiciele władz wojewódzkich na czele z Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbietą Polak i Wojewodą Lubuskim Jerzym Ostrouchem, przedsiębiorcy regionu, starostowie, burmistrzowie i wójtowie, reprezentanci organizacji pozarządowych. Licznej grupie biznesmenów wręczono certyfikaty nowych członków ZIPH. Marszałek Elżbieta Polak przedstawiła ważne dla przedsiębiorczości aspekty nowej perspektywy budżetowej UE na lata 2014-2020.

14 marca 2014 r. – W auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Chopina 22 odbyło się spotkanie Członków Zarządu Województwa Lubuskiego z mieszkańcami, radnymi, samorządowcami oraz reprezentantami licznych instytucji społeczno-gospodarczych Gorzowa Wlkp. Licznie reprezentowani byli Członkowie Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego na czele z Wicemarszałkiem LSG, prezesem Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej Jerzym Korolewiczem. Pani Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak oraz dyrektorzy departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przedstawili założenia i harmonogram prac związanych z tworzeniem Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Strategii Polski Zachodniej i Kontraktu Terytorialnego oraz listy inwestycji kluczowych. Wicemarszałek LSG Jerzy Korolewicz zaapelował do władz wojewódzkich o większe wsparcie finansowe na rozwój bazy naukowo-badawczej na północy województwa lubuskiego, a zwłaszcza powołanie do życia Akademii Gorzowskiej, o którą LSG od dawna zabiega.  W dyskusji stwierdzono również, że nie ma pełnych gwarancji realizacji Ośrodka Radioterapii dla Gorzowa  Wlkp., co także jest jednym z wiodących tematów działań LSG.

24 marca 2014 r. –  Wicemarszałek LSG Ryszard Humiński uczestniczył w XLVI zwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. W trakcie obrad podjęto uchwałę w sprawie Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego, uchwalono zmiany w budżecie i w zasadach przyznawania stypendiów.

27 marca 2014 r. – Wicemarszałek LSG Karol Humiński uczestniczył w Debacie Rolnej zorganizowanej przez Lubuską Izbę Rolniczą (członka LSG) oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego i Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Sali Kolumnowej UMWL w Zielonej Górze. Spotkanie otworzyli Marszałek Lubuski Elżbieta Polak i Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej Władysław Piasecki. Wystąpienia poświęcone były perspektywom lubuskiego rolnictwa do 2020 r. oraz kwestiom obrotu gruntami rolnymi.

28 marca 2014 r. – VI posiedzenie Lubuskiej Rady Innowacji odbyło się w Parku Naukowo-Technologicznym w Nowym Kisielinie. Spotkanie otworzył wicemarszałek województwa lubuskiego Bogdan Nowak, a części roboczej przewodniczył przewodniczący LRI Lechosław Ciupik. Głównym tematem, w którym wypowiadał się m.in. Marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego Ryszard Barański, było wpisanie innowacyjności w program perspektywy unijnej 2020 dla województwa lubuskiego. Wyniki pierwszego etapu badań dotyczących identyfikacji kluczowych branż regionalnych predysponowanych do wdrażania inteligentnych technologii w ramach nowej perspektywy finansowej przedstawił zespół badawczy w osobach dr Katarzyny Heby i dra Arkadiusza Świadka. W ożywionej dyskusji zgłoszono wiele propozycji, ale i wątpliwości. W celu dookreślenia szczegółowych działań w zakresie innowacyjności zaakceptowano przystąpienie do II etapu pracy przez zespół badawczy.

5 kwietnia 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gorzowie Wlkp., która jest członkiem Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego. Obrady zorganizowano w siedzibie Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp.

9 kwietnia 2014 r. – Ryszard Barański – Marszałek LSG, a zarazem Honorowy Prezes Lubuskich Pracodawców – wziął udział w roboczym spotkaniu aktywu Lubuskich Pracodawców (członka Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego) na temat wojewódzkiego programu szkolenia zawodowego.

10 kwietnia 2014 r. – W Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Marszałek LSG Ryszard Barański był jednym z uczestników debaty pt. „Dostępność i jakość zasobów informacyjnych elementem programowania i monitorowania polityki rozwoju”. Obradom współprzewodniczyli Marszałek Województwa Lubuskiego – Elżbieta Polak oraz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze – Roman Fedak.

14 kwietnia 2014 r. – Lubuska Izba Rolnicza – członek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego – odbyła swoje Walne Zgromadzenie w siedzibie Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku z udziałem Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego. Głównie omawiano bieżące problemy branży rolnej województwa lubuskiego z aktywnym uczestnictwem w debacie szefów instytucji i organizacji rolniczych województwa.

16 kwietnia 2014 r. – Wojewoda Lubuski Jerzy Ostrouch i Poseł RP Waldemar Sługocki zorganizowali V Konferencję z cyklu „Perspektywa finansowa 2014-2020″ pn. „Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko” pod patronatem Komisji Europejskiej w Hotelu Sen w Świebodzinie. W debacie – z udziałem m.in. Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego ­ –uczestniczyli politycy, naukowcy, praktycy i urzędnicy szczebla krajowego i regionalnego. Zastanawiano się m.in. nad problemami związanymi z pakietem klimatyczno-energetycznym, zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego regionu w zgodzie z wymogami środowiska naturalnego.

23 kwietnia 2014 r.  – Marszałek LSG Ryszard Barański i Wicemarszałek LSG Jerzy Korolewicz wzięli udział w inauguracyjnym posiedzeniu Kapituły VI edycji „Lubuskiego Lidera Biznesu”, które odbyło się w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp.

24 kwietnia – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zorganizował spotkanie dotyczące wyznaczenia obszarów inteligentnych specjalizacji regionu w gorzowskim hotelu „Mieszko”. W konsultacjach uczestniczyli przedstawiciele branży metalowej. Lubuski Sejmik Gospodarczy reprezentował jego Członek – Andrzej Graczykowski, prezes Lubuskiego Klastra Metalowego oraz Członek LSG, Prezes gorzowskiego Oddziału SIMP Włodzimierz Fleischer i dyrektor biura LSG Maciej Woźny.

28 kwietnia 2014 r.  W Gorzowskiej Telewizji odbyła się dyskusja na temat aktualnej sytuacji w zakresie  bezpieczeństwa i higieny pracy w województwie lubuskim z udziałem honorowego przewodniczącego Lubuskich Pracodawców, a zarazem Marszałka Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego Ryszarda Barańskiego oraz Okręgowego Inspektowa Pracy Franciszka Grześkowiaka. Z danych zaprezentowanych przez OIP w Zielonej Górze wynika, że ilość wypadków przy pracy spada, choć po kryzysie weszliśmy w okres rozwoju gospodarczego. Ryszard Barański poinformował telewidzów o działaniach podejmowanych przez LP i LSG i zalecanych pracodawcom i przedsiębiorcom w celu obniżenia wypadkowości i systematycznej poprawy warunków pracy.

3 maja 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w gorzowskich uroczystościach Święta 3 Maja zorganizowanych przez Wojewodę Lubuskiego Jerzego Ostroucha i Prezydenta Gorzowa Wlkp. Tadeusza Jędrzejczaka.

5 maja 2014 r. – Wicemarszałek LSG Karol Humiński wziął udział w sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Sesja była poświęcone głównie sprawom porządku i bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, sanitarnego. Omówiono też działania na rzecz zatrudnienia, realizację zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich i przyjęto Lubuską Strategię Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020.

13 maja 2014 r. – W Skąpem odbyło się VI posiedzenie Prezydium LSG na temat zasobów surowców naturalnych i ich wykorzystania w województwie lubuskim z udziałem przedstawicieli władz wojewódzkich i ekspertów. W części roboczej omawiano kwestie związane z czerwcowym Sprawozdawczym  Zebraniem Ogólnym Członków LSG i jubileuszem 15-lecia LSG.

14 maja 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański, będący zarazem honorowym prezesem Lubuskich Pracodawców, przewodniczył Walnemu Zgromadzeniu Lubuskiego Klastra Metalowego (Członek LSG). R. Barański był współinicjatorem powołania LKM.

16 maja 2014 r. – Wicemarszałek LSG Karol Humiński reprezentował Sejmik na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki w Dychowie. TnRRE jest członkiem LSG.

16 maja 2014 r. – Członek LSG Włodzimierz Fleischer i dyrektor biura LSG Maciej Woźny uczestniczyli w wojewódzkich konsultacjach poświęconych kwestiom ustalenia inteligentnych specjalizacji dla województwa lubuskiego w gorzowskim hotelu „Gracja”. aktualny etap prac nad sformułowaniem tych specjalizacji przedstawiła dr Katarzyna Cheba.

16 maja 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w obchodach 50-lecia Koła Łowieckiego „Knieja-Lubociesz” w gorzowskim teatrze, wręczając list gratulacyjny od Sejmiku prezesowi Koła Władysławowi Sobkowowi.

17 maja 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański był obecny na Walnym Zebraniu Gorzowskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (członek SIMP).

19 maja 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej (członek LSG), które odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

20 maja 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział w konferencji „Dobrze inwestować europejskie pieniądze”, zorganizowanej przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

21 maja 2014 r. – Lubuski Sejmik Gospodarczy wspólnie z Lubuskimi Pracodawcami zorganizował otwarty wykład europosła prof. Dariusza Rosatiego „Wejście Polski do strefy EURO i związane z tym konsekwencje dla polskich pracodawców i przedsiębiorców”. Spotkanie w bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. prowadził Marszałek LSG Ryszard Barański, a uczestniczyli w nim m.in. Poseł Krystyna Sibińska, Członkowie LSG z subrejonu północnego województwa lubuskiego i liczni członkowie LP oraz przedstawiciele świata nauki.

 22 maja 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w kameralnym, roboczym spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem podczas jego wizyty w Gorzowie Wlkp., domagając się większej determinacji władz we wprowadzeniu Polski do strefy EURO.

23 maja 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział w uroczystościach 15-lecia Związku Pracodawców „Przedsiębiorczość” w „Sulęcinie”, wręczając list gratulacyjny od Sejmiku przewodniczącemu Związku, a zarazem Wicemarszałkowi LSG Krzysztofowi Kononowiczowi.

28 maja 2014 r. – W siedzibie LSG Marszałek LSG Ryszard Barański spotkał się Marszałkami LSG poprzednich kadencji: Stanisławem Nowakiem i Władysławem Komarnickim oraz doradcą Marszałka LSG dr Agnieszką Walą w sprawie skonsultowania koncepcji obchodów 15-lecia powołania LSG. Dokładna rocznica przypada 19 lipca 2014 r.

28 maja 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział w spotkaniu z Premierem Donaldem Tuskiem w Filharmonii Gorzowskiej.

29 maja 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył na zaproszenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w konferencji „Jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości – zmiany w mapie pomocy publicznej” w Pałacu Mierzęcin k. Dobiegniewa.

30 maja 2014 r. – Reprezentanci LSG Włodzimierz Fleischer i Maciej Woźny uczestniczyli w Konferencji „Inteligentny Rozwój 2014-2020” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wlkp. Referaty wygłosili: prof. Wojciech Kacalak „Program Inteligentny Rozwój 2014-2020 z wykorzystaniem potencjału PWSZ w Gorzowie Wlkp.” oraz dr Katarzyna Cheba „Rola innowacji nietechnologicznych w rozwoju regionów i ich miejsce w obszarach inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego”.

 5 czerwca 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział w konferencji Światowy Dzień Ochrony Środowiska zorganizowanej przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Marię Małgorzatę Szablowską w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. Konferencji patronował Wojewoda Lubuski Jerzy Ostrouch.

9 czerwca 2014 r. – Wicemarszałek LSG Karol Humiński uczestniczył w sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na temat służby zdrowia i rolnictwa.

9 czerwca 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański reprezentował Sejmik na XXIII Sprawozdawczym Zgromadzeniu Ogólnym Członków Lubuskich Pracodawców, z udziałem m.in. Poseł Krystyny Sibińskiej.

12 czerwca 2014 r. – Marszałek Ryszard Barański był gościem Letniego Spotkania Polskiego i Niemieckiego Biznesu w Zamku Charlottenburg w Berlinie. Obecni byli m.in. Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński i Wicekanclerz, Federalny Minister Gospodarki i Energetyki Sigmar Gabriel oraz Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski.

23 czerwca 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział w sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego na temat m.in. realizacji strategii wojewódzkich.

27 czerwca 2014 r. –  Odbyło się X Sprawozdawcze Zabranie Ogólne Członków LSG w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. Zebrani zaaprobowali sprawozdania Prezydium LSG oraz Komisji Rewizyjnej LSG i udzielili absolutorium władzom Sejmik. W części problemowej dr Katarzyna Cheba zaprezentowała koncepcję inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego. Obecni byli m.in.: poseł Krystyna Sibińska, Okręgowy Inspektor Pracy Franciszek Grześkowiak, Prezes Lubuskiego Arbitrażowego Sądu Gospodarczego Marek Górecki, dyrektor Zamiejscowego Wydziału UMWL w Gorzowie Wlkp. Katarzyna Kozińska

27 – 29 czerwca 2014 r. – Wicemarszałek LSG Karol Humiński reprezentował Sejmik na Dniach Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

7 lipca 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański na zaproszenie Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak wziął udział w spotkaniu konsultacyjnym na temat założeń Kontraktu Terytorialnego i Kontraktu Lubuskiego, zgłaszając uwagi podnoszone wcześniej na spotkaniach z udziałem członków LSG.

10 lipca 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański reprezentował LSG podczas konferencji „Budowa wojewódzkiego systemy współpracy” Biznes – Edukacja – Instytucje rynku pracy” w Zielonej Górze.

13 sierpnia 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w II posiedzeniu Kapituły VI Edycji Konkursu „Lubuski Lider Biznesu”, jako jej członek, w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze.

13 sierpnia 2014 r. – Dyrektor biura LSG Maciej Woźny wziął udział w panelu dyskusyjnym „Kontrakt gorzowski – warto połączyć miasto i powiat” w auli PWSZ w Gorzowie Wlkp.

28 sierpnia 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański i Członek Komisji Rewizyjnej LSG Józef Finster wzięli udział w konferencji „Klaster Centrum Lubuskich Innowacji Agrotechnicznych elementem rozwoju regionu granicznego Polska – Brandenburgia”. Marszałek Ryszard Barański był jednym z prelegentów tego spotkania.

5 września 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański i inni przedstawiciele Sejmiku byli gośćmi XII Seminaryjno-Integracyjnego Spotkania Lubuskich Pracodawców w „Domu nad rzeką” w Skwierzynie, z udziałem m.in. wicewojewody lubuskiego Jana Świrepo.

1 września 2014 r. – Dyrektor biura LSG Maciej Woźny wzięli udział w inauguracji roku szkolnego Akademickiego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w auli PWSZ w Gorzowie Wlkp.

8 września 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział w spotkaniu „Lubuskie wrota dla chińskich inwestycji” w hotelu „Ruben” w Zielonej Górze.

9 września 2014 r. – Dyrektor biura LSG Maciej Woźny uczestniczył w Święcie Warty w Murzynowie.

10 września 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański i Członek Komisji Rewizyjnej LSG Józef Finster reprezentowali polski samorząd gospodarczy na konferencji z okazji 10-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej we Frankfurcie nad Odrą.

12 września 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w prezentacji możliwości Centrum Badawczo-Rozwojowego „Eko-innowacje” w Stanowicach na zaproszenie Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego – Parku Naukowo-Przemysłowego.

14 września 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział w seminarium na temat  możliwości inwestycyjnych w Gminie Skwierzyna w Wiejcach.

15 września 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański jako Członek Kapituły uczestniczył w VI Gali Finałowej Lubuskiego Lidera Biznesu oraz podsumowaniu 10-letniej działalności ZIPH w Filharmonii Gorzowskiej.

16 września 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze poświęconej głównie problemom oświaty, służby zdrowia , współpracy zagranicznej i transportu.

24 września 2014 r. – Wicemarszałek LSG Karol Humiński wziął udział w konferencji „Norweski model dialogu społecznego i obywatelskiego: perspektywy dla Polski” zorganizowanej przez Radę Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Lubuskiego w Raculi.

26 września 2014 r. – Na Gali Budownictwa w Zielonogórskiej Palmiarni Lubuski Sejmik Gospodarczy był reprezentowany przez Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego.

30 września 2014 r. – Przedstawiciel LSG wziął udział w konferencji „Lubuski rynek pracy – rynkiem pracownika?” zorganizowanej przez KSSSE oraz Audit Doradztwo Personalnej w siedzibie WiMBP w Gorzowie Wlkp.

3 października 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w Gali Lubuskiego Złotego Kłosa organizowanej przez Lubuską Izbę Rolniczą w Łagowie.

8 października 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

13 października 2014 r. – Obradowało VII Prezydium LSG w siedzibie Lubuskich Pracodawców w Gorzowie Wlkp. Uzgodniono sprawy związane z obchodami 15-lecia LSG i udziałem Sejmiku w II Transgranicznej Konferencji Naukowej „Rozwój na peryferiach?”

15 października 2014 r. – Dyrektor biura LSG Maciej Woźny uczestniczył w konferencji naukowej „Sieć – ryzyka i zagrożenia” w PWSZ w Gorzowie Wlkp.

16 października 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański i inni przedstawiciele LSG byli gośćmi inauguracyjnego spotkania w Centrum Badawczo-Wdrożeniowym „Eko-Innowacje” w Stanowicach

21 października 2014 r. – W Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego odbyły się organizowane przez LSG i BIC Polsko-Niemieckie Warsztaty Samorządu Gospodarczego, których elementem były obchody jubileuszu 15-lecia LSG.

23 października 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański oraz Wicemarszałek LSG Karol Humiński uczestniczyli w podsumowaniu projektu „Lubuska Akademia Dialogu Społecznego” w Izbie Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze.

23 października 2014 r. – Wicemarszałek LSG Stanisław Koleśnik uczestniczył we Frankfurcie nad Odrą w Konferencji na temat opodatkowania przedsiębiorstw w Europie Środkowo-Wschodniej, zorganizowanej przez Uniwersytet Viadrina i Collegium Polonicum.

5 listopada 2014 r. – Dyrektor biura LSG Maciej Woźny wziął udział w spotkaniu informacyjnym na temat wykorzystania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej z cyklu „Środa z Funduszami…” w siedzibie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Sikorskiego w Gorzowie Wlkp.

29 października 2014 r. – Dyrektor biura LSG Maciej Woźny wziął udział w spotkaniu na temat możliwości pozyskiwania środków dla organizacji non-profit z wicemarszałkiem województwa lubuskiego Maciejem Szykuła oraz prezesem Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych Romualdem Malinowskim w gorzowskim biurze ZLOP.

5 listopada 2014 r. – Dyrektor biura LSG Maciej Woźny uczestniczył w szkoleniu na temat możliwości pozyskiwania środków unijnych w WiMBP w Gorzowie Wlkp.

7 listopada 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański był uczestnikiem konferencji „Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce” zorganizowanej przez Uniwersytet Zielonogórski i Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim.

11 listopada 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wspólnie z delegacją Lubuskich Pracodawców uczestniczył w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Gorzowie Wlkp.

18 listopada 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański był gościem uroczystego podsumowania wyników konkursów organizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze. Spotkanie odbyło się w Zielonogórskiej Palmiarni.

19 listopada 2014 r. – Odbyło się VIII Prezydium LSG w siedzibie Centrum Energetyki Odnawialnej PWSZ w Sulechowie. Obecni byli m.in.: Prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz, były rektor PWSZ w Sulechowie prof. Marian Miłek, dyrektor biura OPZL Jarosław Nieradka. Była to realizacja planowego tematu posiedzenia prezydium LSG „Stan i perspektywy energetyki odnawialnej w województwie gorzowskim”. Temat główny przedstawił  Prezes Zarządu Lubuskiego Klastra Energetyki Odnawialnej i Efektywności Energetycznej w Sulechowie (członek LSG) Henryk Mazurkiewicz. Podjęto uchwały aprobujące treść stanowisk LSG w kwestii koncesji na rozpoznanie złóż miedzi w rejonie Bytomia Odrzańskiego oraz przywrócenia Wydziałów Gospodarczych Sądów Okręgowych w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze. Pozytywnie oceniono i rozliczono obchody jubileuszu LSG.

24 listopada 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański był gościem Walnego Zgromadzenia Lubuskiej Izby Rolniczej w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku.

1 grudnia 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział w inauguracyjnej sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego V kadencji w Zielonej Górze.

8 grudnia 2014 r. – Pod patronatem Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego i przy współudziale organizacyjnym LSG oraz Lubuskiej Fundacji Zachodnie Centrum Gospodarcze (członek LSG) odbyła się na PWSZ w Gorzowie Wlkp. II Konferencja Naukowa „Rozwój na peryferiach?”. Jej elementem był I Kongres Klastrów Pogranicza z udziałem członków LSG. Kongres przyjął stanowisko w sprawie lubuskich klastrów przygotowane przez LSG, a skierowane do władz wojewódzkich i wszystkich lubuskich klastrów.

12 grudnia 2014 r. – Dyrektor biura LSG Maciej Woźny wziął udział w dorocznym spotkaniu członków i sympatyków Gorzowskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Gorzowie Wlkp.

13 grudnia 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział w uroczystości jubileuszu 25-lecia Izby Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp., wręczając list gratulacyjny od LSG prezesowi Izby, wicemarszałkowi LSG Stanisławowi Koleśnikowi.

17  grudnia 2014 r. – W siedzibie OPZL w Zielonej Górze Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył, jako wiceprzewodniczący, w spotkaniu Rady i Zarządu Polsko-Niemieckiej Fundacji Wspierania Kadr Gospodarki.

12 stycznia 2015 r. – We wspólnym posiedzeniu Parlamentarzystów Lubuskich, Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa oraz Zespołu ds. gospodarczego wykorzystania kopalin województwa lubuskiego Sejmiku Województwa Lubuskiego z udziałem przedstawicieli Miedzi Cooper w Sali Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego uczestniczył Marszałek LSG Ryszard Barański.

12 stycznia 2015 r. –Dyrektor biura LSG Maciej Woźny złożył roboczą wizytę w Lubsku, uzgadniając kwestie organizacyjne zaplanowanego na 28 stycznia 2015 r. wspólnego posiedzenia Prezydium LSG i Członków Stowarzyszenia Lubskich Pracodawców.

20 stycznia 2015 r. – Przedstawiciele LSG Włodzimierz Fleischer i Maciej Woźny uczestniczyli w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. w konferencji „Dobry zawód otwiera wiele drzwi” poświęconej koncepcji utworzenia w województwie lubuskim sieci Centrów Nauki Zawodu.

22 stycznia 2015 r. – Na zaproszenie Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp. Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział w Gospodarczej Inauguracji Roku 2015 w ośrodku „Kormoran” w Sulęcinie. Marszałek Ryszard Barański i Wicemarszałek LSG Krzysztof Kononowicz odebrali przy tej okazji Honorowe Złote Odznaki Krajowej Izby Gospodarczej. Na spotkaniu obecni byli także inni członkowie LSG.

23 stycznia 2015 r. – Przedstawiciele LSG Włodzimierz Fleischer i Maciej Woźny wzięli udział w pokazie sprzętu pomiarowego zorganizowanym przez Wydział Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Myśliborskiej.

26 stycznia 2015 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

28 stycznia 2015 r. – W Lubsku odbyło się wspólne posiedzenie rozszerzonego Prezydium LSG i Członków Stowarzyszenia Lubskich Pracodawców z udziałem lokalnych władz oraz dyrektora Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie – 2020 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Pawła Sługockiego, który przedstawił możliwości RPO dla MŚP oraz IOB.

30 stycznia 2015 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański w towarzystwie Prezesa Lubuskich Pracodawców Krzysztofa Częstochowskiego oraz pełnomocnika LP Zbigniewa Marcinkowskiego spotkali się z nowym wicemarszałkiem województwa lubuskiego Romualdem Gawlikiem w siedzibie Wydziału Zamiejscowego UMWL w Gorzowie Wlkp. Omówiono zasady współpracy i najważniejsze problemy środowiska przedsiębiorców i pracodawców regionu.

30 stycznia 2015 r. – Dyrektor biura LSG Maciej Woźny uczestniczył w szkoleniu na temat projektu „Sektor Trzeci Mocny w Sieci”. Spotkanie zorganizował członek LSG – Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Jazz Clubie „Pod Filarami” w Gorzowie Wlkp.

2 lutego 2015 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze poświęconej głównie przygotowaniom do eksploatacji złóż miedzi w województwie lubuskim.

4 lutego 2015 r. – Dyrektor biura LSG Maciej Woźny wziął udział w konferencji „Kształtowanie Przestrzeni Publicznej” w Filharmonii Gorzowskiej.

5 lutego 2014 r. – Dyrektor biura LSG odbył szkolenie na temat możliwości pozyskiwania środków unijnych, które zorganizował gorzowski oddział ARR w siedzibie ZIPH w Gorzowie Wlkp.

9 lutego 2015 r. – Wicemarszałek LSG Karol Humiński wziął udział w sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na temat m.in. prognozy finansowej województwa.

24 lutego 2015 r. – W siedzibie LSG w Gorzowie Wlkp. odbyło się X posiedzenie Prezydium Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego. Gościem był wiceprezydent Gorzowa Łukasz Marcinkiewicz. Rozmawiano o perspektywach inwestycyjnych Gorzowa Wlkp. i wizji rozwoju miasta, szczególnie w dziedzinie transportu i możliwości ożywienia centrum miasta. Przyjęto trzech nowych członków do Sejmiku, który od tego momentu liczy 30 członków. Uzgodniono, że następne posiedzenie Prezydium LSG odbędzie się 17 kwietnia w Rzepinie, na wniosek Wicemarszałka LSG Krzysztofa Kononowicza. Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Ogólne Członków LSG zaplanowano wstępnie na 2 czerwca w Gorzowie Wlkp.

3 marca 2015 r. – Wicemarszałek LSG Karol Humiński reprezentował Sejmik na Lubuskim Kongresie Młodych Rolników w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

10 marca 2015 r. – Przedstawiciele LSG Andrzej Graczykowski, Włodzimierz Fleischer i Maciej Woźny wzięli udział w spotkaniu sieci Lubuskiego Klastra Metalowego i profi.metall uczestniczyli w polsko-niemieckich warsztatach „GREEN TECH – trendy ekologiczne w przemyśle metalowym”. Rozmawiano o podnoszeniu kwalifikacji ekologicznych pracowników i społeczności lokalnej, wdrażaniu działań i postaw proekologicznych w firmach metalowych, o konkursach ekologicznych w firmach, praktycznym zastosowaniu ekoinnowacji, doskonaleniu „zielonych” umiejętności pracowników, wynikach badań proekologicznych w lubuskich firmach. Spotkanie z udziałem praktyków i naukowców oraz popularyzatorów działań ekologicznych w firmach metalowych odbyło się w Instytucie Ognia Spartherm w Gorzowie Wlkp., a następnie zwiedzano laboratoria Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego w Stanowicach.

11 marca 2015 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w posiedzeniu Kapituły Konkursu „Menedżer Roku” w siedzibie redakcji „Gazety Lubuskiej” w Zielonej Górze, która jest organizatorem Plebiscytu Czytelniczego i eksperckiej nagrody Menedżer Rok.

16 marca 2015 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na temat m.in. realizacji programów przeciwdziałania narkomanii i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także realizacji Rocznego Programu Działalności Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku oraz Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze.

16 marca 2015 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na temat m.in. realizacji programów przeciwdziałania narkomanii i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także realizacji Rocznego Programu Działalności Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku oraz Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze.

17 marca 2015 r. – Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził skład i zadania Komitetu Monitorującego RPO – Lubuskie 2020. Z ramienia LSG członkiem tego Komitetu został Ryszard Barański, a zastępcą członka Marcin Tołoczko.

24 marca 2015 r. – Lubuski Sejmik Gospodarczy był reprezentowanych przez dyrektora biura LSG Macieja Woźnego na I Konferencja metrologii współrzędnościowej w Strzelcach Krajeńskich, zorganizowanej przez Członka LSG – Lubuski Klaster Metalowy, przy współudziale Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Park Naukowo-Przemysłowy. Konferencja zgromadziła około 30 uczestników, głównie praktyków i naukowców z zakresu metrologii z przedsiębiorstw branży metalowej subregionu gorzowskiego. Gospodarzem części warsztatowej była firma ae-group.

27 marca 2015 r. ­– Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczy w koncercie z okazji 70.  rocznicy przyłączenia Ziem Zachodnich i Północnych do Polski, który odbył się pod patronatem i przy udziale Prezydenta RP Bronisława Malinowskiego w Filharmonii Gorzowskiej.

9 kwietnia 2015 r. – Prezes Lubuskiej Fundacji Zachodnie Centrum Gospodarcze w Gorzowie Wlkp. Józef Finster reprezentował Lubuski Sejmik Gospodarczy na pierwszym posiedzeniu Konwentu przy Wydziale Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp.

13 kwietnia 2015 r. – W Urzędzie Miejskim w Gorzowie Wlkp. odbyła się wyjazdowa sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego z udziałem Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego.

14 kwietnia 2015 r. – W Zamku Joannitów w Łagowie Lubuskim, w obecności władz wojewódzkich wręczono nagrody w plebiscycie Gazety Lubuskiej „Menadżer Roku 2014″. W uroczystości wziął udział Marszałek LSG Ryszard Barański, który jest członkiem Kapituły tej nagrody.

17 kwietnia 2015 r. – W Steinpolu w Rzepinie odbyło się XI posiedzenie Prezydium LSG z udziałem m.in., wicewojewody lubuskiego Jana Świrepo, dyrektora Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Marka Kamińskiego, prezesa Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Artura Malca i burmistrza Rzepina Sławomira Dudzisa. Głównymi tematami tego rozszerzonego posiedzenia Prezydium LSG były: możliwości wykorzystania Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz rozwoju gospodarczego regionu oraz relacje między samorządem gospodarczym województwa lubuskiego a administracją rządową i samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego. W części roboczej władze LSG zatwierdziły dokumenty na XI Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Ogólne LSG, które jest planowane na 2  czerwca w Gorzowie Wlkp. W poczet członków wspierających LSG przyjęto Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania w Sulęcinie.

17 kwietnia 2015 r. – Lubuski Klaster Metalowy (członek LSG) zorganizował wspólnie z Wydziałem Mechanicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. konferencję naukową z udziałem członków LSG pn. „Edukacja techniczna dla rynku pracy”.

17 kwietnia 2015 r. – Debatę rolną „25 lat wolności” przeprowadziła Lubuska Izba Rolnicza (członek LSG) z udziałem m.in. władz wojewódzkich, przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa oraz innych reprezentantów LSG w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

20 kwietnia 2015 r. – W zielonogórskim Ratuszu odbyło się posiedzenie Kapituły konkursu Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp. (członek LSG) pn. :Lubuski Lider Biznesu”. W obradach uczestniczył członek Kapituły, Marszałek LSG Ryszard Barański.

22 kwietnia 2015 r. – Odbyło się Walne Zebranie Członków Lubuskiego Klastra Metalowego (członek LSG).

27 kwietnia 2015 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański spotkał się w siedzibie Sejmiku z prezesem Lubuskiego Arbitrażowego Sądu Gospodarczego mec. Markiem Góreckim. Omawiano kwestie związane z możliwościami dalszego propagowania działalności LASG w środowisku przedsiębiorców , a także zagadnienia związane z wzmocnieniem więzi między władzami LSG a LASG.

29 kwietnia 2015 r. – Wicemarszałek LSG Karol Humiński uczestniczył w konferencji pn. „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie” na Uniwersytecie Zielonogórskim na zaproszenie Okręgowego Inspektora Pracy w Zielonej Górze Franciszka Grześkowiaka.  Spotkanie odbyło się w ramach obchodów Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

29 kwietnia 2015 r. – Nasz Członek – Gorzowski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polski  – był współorganizatorem konferencji i prezentacji pn. „Naziemny skaning laserowy” w Instytucie Ognia w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka.

30 kwietnia 2015 r. – W Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie pod przewodnictwem Członka Zarządu Województwa Lubuskiego Alicji Makarskiej Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego. Uczestniczył w nim członek tejże Rady, Marszałek LSG Ryszard Barański.

2 maja 2015 r. – W Żarach Członek LSG – Stowarzyszenie 42. Pułku Zmechanizowanego i 11. Brygady Zmechanizowanej w Żarach – zorganizował dwudniową imprezę patriotyczną z okazji 70. rocznicy powstania 42. Pułku Zmechanizowanego.  Prezes Stowarzyszenia ppłk. rez. Krzysztof Polsiuk odebrał z rąk Dowódcy 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej gen. dyw. Jarosława Miki sztandar dla swojego Stowarzyszenia. Sztandar poświęcił ks. biskup Paweł Socha. Wśród uczestników uroczystości i wręczających listy gratulacyjne byli m.in. Marszałek LSG Ryszard Barański i Wicemarszałek LSG, a zarazem wiceprezes Izby Rzemieślniczej i przedsiębiorczości w Zielonej Górze Bolesław Adamik.

5 maja 2015 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański spotkał się z prezesem Lubuskich Pracodawców Krzysztofem Częstochowskim. Omawiano sprawy związane z przygotowaniem XI sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Ogólnego Członków LSG.

7 maja 2015 r. – Członek Komisji Rewizyjnej LSG Józef Finster i dyrektor biura LSG Maciej Woźny uczestniczyli w Polsko-Niemieckim Forum Przedsiębiorstw we Frankfurcie nad Odrą, organizowanym przez  Izbę Przemysłowi-Handlową Brandenburgii. Przedsiębiorcom z Niemiec przedstawiono możliwości i warunki uruchomienia firmy w Polsce, a polskim przedsiębiorcom prezentowana możliwości działalności gospodarczej w Niemczech.

11 maja 2015 r. – W sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze poświęconej głównie sprawom bezpieczeństwa z ramienia Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego wziął udział Marszałek LSG Ryszard Barański.

14 maja 2015 r. –  Wicemarszałek LSG, Prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp. Jerzy Korolewicz uczestniczył w konferencji w Łagowie pn. „Pozyskiwanie inwestorów a strategia rozwoju gminy”.

15 maja 2015 r. – XII posiedzenie Prezydium LSG w VII kadencji Sejmiku zatwierdziło materiały na XI Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Ogólne Członków LSG. Członkowie władz LSG w drugiej części spotkali się w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z Wojewodą Lubuskim Katarzyną Osos oraz Wicewojewodą Lubuskim Janem Świrepo. Omówiono najważniejsze działania zmierzające do rozwoju społeczno-gospodarczego województwa lubuskiego i uzgodniono, że konsultacje administracji rządowej szczebla wojewódzkiego i samorządu gospodarczego województwa będą systematycznie kontynuowane i pogłębiane. Spotkanie przebiegło w rzeczowej i przyjacielskiej atmosferze.

16 maja 2015 r. – Wicemarszałek LSG Karol Humiński reprezentował Sejmik na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych (Członek LSG) w Ochli.

14 maja 2015 r. –  Wicemarszałek LSG, Prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp. Jerzy Korolewicz uczestniczył w konferencji w Łagowie pn. „Pozyskiwanie inwestorów a strategia rozwoju gminy”.

15 maja 2015 r. – XII posiedzenie Prezydium LSG w VII kadencji Sejmiku zatwierdziło materiały na XI Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Ogólne Członków LSG. Członkowie władz LSG w drugiej części spotkali się w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z Wojewodą Lubuskim Katarzyną Osos oraz Wicewojewodą Lubuskim Janem Świrepo. Omówiono najważniejsze działania zmierzające do rozwoju społeczno-gospodarczego województwa lubuskiego i uzgodniono, że konsultacje administracji rządowej szczebla wojewódzkiego i samorządu gospodarczego województwa będą systematycznie kontynuowane i pogłębiane. Spotkanie przebiegło w rzeczowej i przyjacielskiej atmosferze.

16 maja 2015 r. – Wicemarszałek LSG Karol Humiński reprezentował Sejmik na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych (Członek LSG) w Ochli.

22 maja 2015 r. – W Zielonej Górze odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO – Lubuskie 2020, w którym z ramienia Sejmiku uczestniczyli Marszałek LSG Ryszard Barański (członek KM RPO) oraz Marin Tołoczko (zastępca członka RPO).

27 maja 2015 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział na PWSZ w Gorzowie Wlkp. w Walnym Zgromadzeniu Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp.

 

Green Tech

LKM o metrologii

Praktycy z lubuskich firm i naukowcy zajmujący się metrologią spotkali się pod egidą Lubuskiego Klastra Metalowego 24 marca2015 r. w Strzelcach Krajeńskich. I Konferencja metrologii współrzędnościowej zgromadziła około 30 uczestników, głównie z przedsiębiorstw produkcyjnych branży metalowej subregionu gorzowskiego.

Spotkanie rozpoczęło się od części warsztatowej w laboratorium pomiarowym firmy ae-grup w Strzelcach krajeńskich. Prezentację współrzędnościowym maszyn pomiarowych laboratorium w technologii 3D prowadzili dr inż. Daniel Grochała – pracownik naukowy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, a zarazem praktyk zatrudniony w ae-group. Wspomagali go Marcin Gębka z ae-group i Piotr Stiasny z firmy Reinshaw. Możliwości bardzo precyzyjnych pomiarów z wykorzystaniem urządzeń laserowych, jakimi dysponuje laboratorium pomiarowe 3D ae-group należy do najnowocześniejszych w Polsce, a swoje usługi oferuje także innym firmom zainteresowanym dokładnymi pomiarami swoich wyrobów w zakresie m.in. bazowania części, pomiarów systemem stykowym sondy, skaningu i pomiarów chropowatości powierzchni.

Sesję plenarną Konferencji w restauracji „Zacisze” w Strzelcach Krajeńskich prowadził dyrektor Lubuskiego Klastra Metalowego, a zarazem prezes Gorzowskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – inż. Włodzimierz Fleischer. Możliwości metrologiczne i inne usługi Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Gorzowskiego Parku Naukowego przedstawiał jego wiceprezes Piotr Gramnza. Teoretyczne aspekty metrologii w świetle nowych wytycznych zawartych w najnowszych normach prezentował dr inż. Daniel Grochała, który zapoznał zebranych także z cennikiem tych usług. O koncepcji  laboratorium 3D GOT PNP i kolejnych etapach jej realizacji mówił koordynator tego przedsięwzięcia – Tomasz Perłowski. Możliwości sprzętowe najnowocześniejszych urządzeń pomiarowych firmy Renishaw zaoferował jej kierownik sprzedaży Piotr Stiasny.

Konferencja była także okazją do dyskusji, wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów specjalistów metrologii z gorzowskiej części województwa lubuskiego.

****************************************************************************************************************************************************

 

 

****************************************************Lubuski Klaster Metalowy (Członek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego) wspólnie z niemieckimi partnerami zorganizował 10 marca 2015 r. w Instytucie Ognia Spartherm w Gorzowie Wlkp. konferencję poświęconą różnorodnym kwestiom ekologicznym w lubuskim przemyśle metalowym. LKM i profil.metall z Brandenburgii podsumowały tym spotkaniem realizację projektu „Green Jobs w przemyśle metalowym”.

Tytuł konferencji brzmiał: GREEN TECH – Trendy w przemyśle metalowym – nowe rynki – zielone impulsy – przyszłościowe kwalifikacje zawodowe. Praktycy, naukowcy, popularyzatorzy dyskutowali o różnorodnych aspektach ekologii w firmach branży metalowej województwa lubuskiego. Zwracano uwagę m.in. na potrzebę dalszego rozwoju „zielonych” kompetencji pracowników przedsiębiorstw, konieczność kształtowania postaw proekologicznych w firmach i ich otoczeniu, niezbędność rozszerzania motywacji we wdrażaniu działań proekologicznych w firmach metalowych. Spotkanie było to też okazją do zaprezentowania ekoinnowacji technologicznych  w takich firmach, jak Faurecia Gorzów S.A. i Spartherm. Wskazywano na rosnącą ekoodpowiedzialność biznesu, jej ekonomiczne uwarunkowania, ale i potrzebę dalszych „zielonych” szkoleń i edukacji proekologicznej, popularyzacji konkursów dla firm w tej dziedzinie.

Wśród zabierających głos na konferencji byli m.in.: prezes Lubuskiego Klastra Metalowego Andrzej Graczykowski, Dyrektor ds. Badań i Wdrożeń Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Parku Naukowo-Przemysłowego Piotr Gramza oraz Gunda Fischer z IMU – Institut Berlin, Adrian Łyśniewski i Krzysztof Gocłowski z Faurecii Gorzów S.A., Iwona Kacak z Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Małgorzata Masłowska-Bandosz z firmy Abrys Sp. z o.o. z Poznania i dr Katarzyna Cheba z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego w Szczecinie, Andrzej Stefanowicz z firmy Sparthem, a także prezes Gorzowskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Włodzimierz Fleischer.

Po obradach uczestnicy zwiedzili laboratoria Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Parku Naukowo-Przemysłowego Sp. z o.o. w Stanowicach.

X posiedzenie Prezydium LSG

Dziesiątej w tej kadencji posiedzenie Prezydium LSG odbyło się 24 lutego 2015 r. w siedzibie Sejmiku w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 17. Gościem członków Prezydium i Komisji Rewizyjnej LSG był wiceprezydent Gorzowa Wlkp. Łukasz Marcinkiewicz. W gospodarskiej debacie na temat najważniejszych inwestycji, planów rozwojowych, wykorzystania środków unijnych poruszano sprawy związane m.in. z: rozwojem trakcji tramwajowej i wariantowymi planami remontu ul. Kostrzyńskiej, powstawaniem harmonogramu remontu ulic Gorzowa, planowanymi zakupami taboru dla komunikacji miejskiej, potrzebą rewitalizacji i ogólnego ożywienia centrum miasta, realizacją programu KAWKA, kierunkami wsparcia szkolnictwa zawodowego. Zwracano uwagę na konieczność wyznaczania długoterminowych celów i etapowania ich realizacji w zależności od możliwości finansowych, nakreślenia docelowych wizji rozwoju aglomeracji miejskiej sięgających poza 2020 r. Zgodnie podkreślono potrzebę dalszych rozmów, konsultacji między władzami miasta a środowiskiem przedsiębiorców i pracodawców regionu w kwestiach najistotniejszych dla przyszłości jeden z dwóch stolic województwa lubuskiego. Spotkanie przebiegło w rzeczowej i wzajemnie życzliwej atmosferze.

W roboczej części obrad wybrano przedstawicieli LSG do Komitetu Monitorującego RPO – Lubuskie 2020. Członkiem KM RPO został Marszałek LSG Ryszard Barański, a zastępcą członka KM RPO – Dyrektor Związku Pracodawców „Przedsiębiorczość” w Sulęcinie Marcin Tołoczko.

Podjęto uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków Sejmiku, którymi zostali: Forum Przedsiębiorców w Żaganiu, Centrum Lubuskich Innowacji Agrotechnicznych w Żarach (jako członkowie zwyczajni) oraz Stowarzyszenie 42. Pułku Zmechanizowanego i 11. Brygady Zmechanizowanej w Żarach (jako członek wspierający).

Gospodarskie spotkanie

Prezes Zarządu Lubuskich Pracodawców Krzysztof Częstochowski oraz Pełnomocnik Zarządu Lubuskich Pracodawców Zbigniew Marcinkiewicz w towarzystwie Marszałka Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego Ryszarda Barańskiego spotkali się 30 stycznia 2015 r. w siedzibie Zamiejscowego Wydziału Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Łokietka 22 z niedawno wybranym, nowym wicemarszałkiem Województwa Lubuskiego Romualdem Gawlikiem.

Omówiono zasady współpracy głównie w kwestiach gospodarczych, co mieści się w zakresie obowiązków Wicemarszałka R. Gawlika. Goście – w imieniu zrzeszonych pracodawców i przedsiębiorców oraz ich organizacji – zaoferowali aktywny udział w wypracowywaniu decyzji dotyczących spraw gospodarczych regionu i kraju oraz programowaniu i opiniowaniu strategicznych, ważnych dla przyszłości gospodarczej województwa lubuskiego dokumentów. Zaproponowali także pomoc ekspercką w konsultowaniu, przygotowaniu i uzgadnianiu wspólnych stanowisk w tych sprawach, a także chęć współdziałania w ramach tworzonego właśnie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego na lata 2013-2020. W trakcie rozmowy omówiono również najważniejsze zadania stojące przed gospodarką województwa i planowane kierunki, cele rozwoju gospodarczego regionu.

Wiele uwagi poświęcono kwestiom związanym z potrzebą lepszego przystosowania szkolnictwa zawodowego, kierunków jego rozwoju do potrzeb lokalnych pracodawców. Przedstawiciele LP i LSG zwrócili uwagę na konieczność poprawy zaplecza technicznego, wyposażenia warsztatów, a także przygotowania kadry nauczycieli zawodu szkół zawodowych, technicznych naszego województwa. Szansą taką jest m. in. tworząca się sieć Centrów Szkolenia Zawodowego, która wymaga zdecydowanego wsparcia w ramach RPO – Lubuskie 2020, innych programów nowej perspektywy unijnej, ale również kreatywnego współdziałania ze strony lokalnych przedsiębiorców, przyszłych pracodawców kształconych tam kadr.

Zapowiedziano, że robocze kontakty między reprezentantami samorządu terytorialnego i gospodarczego województwa lubuskiego w sprawach najważniejszych dla gospodarki regionu będą kontynuowane i rozwijane.

Spotkanie LSG i SLP w Lubsku

Możliwości pozyskania środków z nowej perspektywy unijnej dla przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu – to temat spotkania członków Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego i Stowarzyszenia Lubskich Pracodawców, które odbyło się 28 stycznia 2015 r. w Lubsku. We wspólnym otwartym posiedzeniu Prezydium LSG i członków Sejmiku oraz działaczy gospodarczych i samorządowych Lubska w Lubskim Domu Kultury uczestniczyło 87 osób. Wśród gości i prelegentów byli m.in. Paweł Sługocki – dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa Sejmiku Województwa Lubuskiego Wacław Maciuszonek,  burmistrz lubska Jerzy Lachowicz, przewodniczący Rady Miejskiej Lubska Ireneusz Kurzawa, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku Alicja Czerniawska, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku Elżbieta Moćko, kierownik filii Powiatowego Urzędu Pracy w Lubsku Joanna Zielińska, sekretarz Miasta i Gminy Lubsko Henryk Dybka, kierownik oddziału Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej w Żarach Grażyna Bar. Niemal w komplecie byli też obecni członkowie Prezydium LSG.

Spotkanie otwierali – Marszałek LSG Ryszard Barański i Prezes SLP Jerzy Lachowicz. Moderatorem był sekretarz SLP Henryk Gmyrek. Główny temat – czyli możliwości dla biznesu w PRO – Lubuskie 2020 – prezentował dyr. Paweł Sługocki. 

Gospodarcza inauguracja roku

Działająca jedenasty rok Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp. zawsze w styczniu organizowała noworoczne spotkanie integracyjne dla swoich członków. Tym razem zmieniono  nieco formułę. 22 stycznia 2015 r. w ośrodku „Kormoran” w Sulęcinie kilkuset lubuskich przedsiębiorców spotkało się na Gospodarczej Inauguracji Roku 2015.

W spotkaniu, oprócz ludzi biznesu i reprezentantów samorządu gospodarczego, licznie uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich, parlamentarzyści, samorządowcy, naukowcy. Byli wśród nich m.in.: senatorzy Helena Hatka i Stanisław Iwan, wicewojewoda gorzowski Jan Świrepo, członek Zarządu Województwa Lubuskiego Alicja Makarska, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Władysław KomarnickiEdward Fedko i Marek Surmacz, rektor PWSZ w Gorzowie Wlkp. prof. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, rektor PWSZ w Sulechowie prof. Wiesław Miczulski, prorektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Andrzej Pieczyński, przedstawiciele wyższych uczelni z Poznania i Szczecina, prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze Hanna Nowicka, marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego Ryszard Barański, prezes Lubuskich Pracodawców w Gorzowie Wlkp. Krzysztof Częstochowski, prezes Związku Pracodawców „Przedsiębiorczość” w Sulęcinie, a jednocześnie wicemarszałek LSG Krzysztof Kononowicz, prezydent Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki, liczni starostowie, burmistrzowie i wójtowie współpracujący na co dzień z przedsiębiorcami.  Imprezę otworzył prezes ZIPH, wicemarszałek LSG Jerzy Korolewicz, a całość prowadził dyrektor ZIPH Stanisław Owczarek.

Przy okazji sulęcińskiego spotkania Srebrny Krzyż Zasługi odebrał prezes Holdingu Zremb w Gorzowie Wlkp. Roman Mizerny, a Brązowy Krzyż Zasługi – szef marketingu Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej Tomasz Molski. Najwyższe odznaczenia gospodarcze – Honorową Złotą Odznakę Krajowej Izby Gospodarczej odebrali: marszałek LSG Ryszard Barański i prezes sulęcińskiej „Przedsiębiorczości” Krzysztof Kononowicz.

Gratulacje i życzenia składał wicewojewoda gorzowski Jan Świrepo, który w swoim wystąpieniu wskazał na liczne przeszkody, jakie w swojej działalności gospodarczej muszą pokonywać przedsiębiorcy i zapewnił o wsparciu ze strony administracji państwowej. Senator Helena Hatka – jako zastępca przedstawiciela Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy – mówiła o kwestiach bezpieczeństwa prowadzenia biznesu. Ofertę gospodarczą Sulęcina i działania lokalnej władzy na rzecz lokalnego biznesu prezentował burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart, a powiat sulęciński przedstawiał starosta Patryk LewickiAlicja Makarska prezentowała możliwości wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, a Marcin Łuszczyński z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju deklarował chęć współpracy z lubuskimi przedsiębiorcami w urzeczywistnianiu innowacji gospodarczych.

Spotkanie było też okazją do nawiązania nowych kontaktów, zacieśniania współpracy przedstawicieli samorządu terytorialnego i gospodarczego.

Close Menu