…………………, dnia ……………………………….. miejscowość

 

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA  LUBUSKIEJ ORGANIZACJI PRACODAWCÓW

 

…………………..………………………………………………….………..…………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………..

/nazwa jednostki organizacyjnej/

 

 

………………………………………………………………….…………….………………………………………….

/dokładny adres/

 

Tel. stacj……………………………………………tel. kom…………………………………………………………,

e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………….

strona WWW……………………………………………………………………………………………

 

 

reprezentowana (y) przez ( imię, nazwisko, stanowisko)

……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

 

/ilość osób zatrudnionych przez jednostkę/

……………………………………………………………………………………

 

/branża, charakterystyka prowadzonej działalności/

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

przystępuje do związku pracodawców  pod nazwą: Lubuska Organizacja Pracodawców w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 17/1.

 

 

 

…………………………………………………….                                                                                                  ……………………………………..

Pieczęć  firmy                                                                                                                                                  Podpis i pieczątka

Close Menu