Kalendarium

23 maja 2016 r. o godz. 12.45 Małgorzata Ziętek z biura LOP wzięła udział w spotkaniu roboczym poświęconym założeniom projektu „Zawodowcy w Gorzowie” oraz organizacji i funkcjonalności Centrum Edukacji i Biznesu przy ul. Warszawskiej 48 w Gorzowie. 

23 maja 2016 r. o godz. 10.00 Małgorzata Ziętek z biura LOP uczestniczyła w posiedzeniu kapituły konkursu LADY D organizowanego przez biuro poseł Krystyny Sibińskiej przy ul. Strzeleckiej w Gorzowie Wlkp. 

* 12 maja 2016 r. w firmie AUDIT Doradztwo Personalne odbyło się Śniadanie dla menadżerów. LOP reprezentował przewodniczący zarządu Krzysztof Częstochowski. 

* 28 kwietnia 2016 r. przewodniczący LOP Krzysztof Częstochowski uczestniczył w Zielonej Górze w uroczystym posiedzeniu Lubuskiej Komisji Ochrony Pracy. Debatę zorganizowano w ramach obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. 

* 26 kwietnia 2016 r. o godz. 13.00 odbyło się posiedzenie zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców. 

* 25 kwietnia 2016 r. Małgorzata Ziętek z biura LOP uczestniczyła w posiedzeniu Kapituły Konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek. Spotkanie odbyło się w Biurze Poselskim Krystyny Sibińskiej, które jest organizatorem konkursu. Celem konkursu jest uhonorowanie niepełnosprawnych kobiet. 

* 21 kwietnia 2016 r. przewodniczący LOP uczestniczył w posiedzeniu Kapituły Lubuskiego Lidera Biznesu 2016. Konkurs organizowany jest już od 8 lat. 

21 kwietnia 2016 r. o godz. 12.00 na Wydziale Technicznym PWSZ w Gorzowie Wlkp. odbyło się Walne Zebranie Członków Lubuskiego Klastra Metalowego. LOP reprezentował tam przewodniczący Krzysztof Częstochowski.  

14 kwietnia 2016 r. przewodniczący LOP Krzysztof Częstochowski uczestniczył w Warszawie w posiedzeniu Rady Pracodawców RP z udziałem wicepremiera i Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego. 

* 3 marca 2016 r. Małgorzata Ziętek z biura LOP w siedzibie Departamentu EFS-u Urzędu Marszałkowskiego uczestniczyła w spotkaniu dotyczącym Poddziałania 8.4.1 – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekt realizowany poza formułą ZIT. 

* 12 stycznia 2016 r. Przewodniczący LOP Krzysztof Częstochowski wziął udział w posiedzeniu Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.

* 7 stycznia 2016 r. Maciej Woźny z biura LOP uczestniczył w spotkaniu polskiej grupy roboczej opracowującej projekt z programu Erasmus+ w siedzibie Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Wypracowano zasady partycypacji poszczególnych partnerów w realizacji projektu i przedstawiono je stronie niemieckiej. 

* 18 grudnia 2015 r. Przewodniczący LOP Krzysztof Częstochowski i Honorowy Prezes LOP Ryszard Barański spotkali się z nowym wojewodą lubuskim Władysławem Dajczakiem. Omawiano kwestie związane z pogłębieniem współpracy władz administracyjnych województwa i środowiska pracodawców oraz przedsiębiorców.

* 16 grudnia 2015 r. Honorowy Prezes LOP Ryszard Barański wziął udział w programowym posiedzeniu Rady Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. 

* 15 grudnia 2015 r. Odbyło się posiedzenie Zarządu LOP. Zdecydowano m.in. o zmianie członkostwa zwyczajnego na wspierające w Pracodawcach RP.

* 10 grudnia 2015 r. Honorowy Prezes LOP Ryszard Barański uczestniczył w dyskusji nad Programem Rozwoju Innowacji zorganizowanym w ramach obrad Grupy Roboczej „Gospodarka i innowacje” Komitetu Monitorującego RPO – Lubuskie 2020 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

* 8 grudnia 2015 r. Przewodniczący Zarządu LOP Krzysztof Częstochowski uczestniczył w posiedzeniu Rady Regionalnej Pracodawców RP w Warszawie.

* 1 grudnia 2015 r. Przewodniczący Zarządu LOP Krzysztof Częstochowski spotkał się z Prezydentem Gorzowa Jackiem Wójcickim.Rozmawiano o dalszym rozwijaniu dobrej w tej kadencji władz miejskich współpracy LOP z władzami Gorzowa, a także o koncepcji powstania Aglomeracji Gorzowskiej.

* 30 listopada 2015 r. Przewodniczący Zarządu LOP Krzysztof Częstochowski spotkał się ze Starostą Gorzowskim Małgorzatą Domagałą. Omawiano kwestie związane z rozszerzeniem współpracy między przedstawicielstwem lubuskich pracodawców, poszczególnych członków LOP z terenu Powiatu Gorzowskiego ze Starostwem Powiatowym w Gorzowie i jego agendami, a szczególnie Powiatowym Urzędem Pracy.

* 26 listopada 2015 r. w siedzibie ZUS w Gorzowie Wlkp. na wniosek Lubuskiej Organizacji Pracodawców odbyło się szkolenie prowadzone przez pracowników ZUS i Państwowej Inspekcji pracy na temat przewidywanych od lutego 2016 r. zmian w prawie pracy. Uczestniczyło ponad 100 osób, w tym w większości członkowie LOP.

* 26 listopada 2015 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wlkp. odbyła się konferencja naukowa „Rozwój na peryferiach”. Lubuską Organizację Pracodawców reprezentował  pełnomocnik Zarządu LOP Henryk Maciej Woźniak.

* 25 listopada 2015 r. w gorzowskim hotelu Qubus odbyło się spotkanie Akademii Przedsiębiorcy pod patronatem Lubuskiej Organizacji Pracodawców z udziałem prawie 50 przedstawicieli firm z Gorzowa Wlkp. i okolic, w tym członków LOP. Od strony organizacyjnej spotkanie pilotowali pracownicy biura LOP: Marlena Girsa i Maciej Woźny.

* 24 listopada 2015 r. we Frankfurcie nad Odrą spotkała się robocza grupa przygotowująca wniosek na transgraniczny program rozwoju szkolnictwa zawodowego w ramach projektu Erasmus. W pracach z ramienia LOP uczestniczył Maciej Woźny. 

* 20 listopada 2015 r. w posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO – Lubuskie 2020 uczestniczył Przewodniczący Zarządu LOP Krzysztof Częstochowski.

* 20 listopada 2015 r. Przewodniczący Zarządu LOP Krzysztof Częstochowski spotkał się w siedzibie LOP z Prezesem Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej Jerzym Korolewiczem. Omawiano kwestie związane z działaniami obu organizacji na rzecz dostosowania szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim do potrzeb lubuskich pracodawców i przedsiębiorców.

* 20 listopada 2015 r. odbyło się w zielonogórskiej Palmiarni spotkanie laureatów konkursów organizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze. Lubuską Organizację Pracodawców na tym spotkaniu reprezentował członek LOP – prezes PPH Poldrew Sp. z o.o. w Zwerzynie Marian Kaproń. Wśród nagrodzonych członków LOP znalazł się reprezentant Meprozetu w Starym Kurowie – społeczny inspektor pracy Karol Mijała.

* 18 listopada 2015 r. z udziałem Krzysztofa Częstochowskiego i Ryszarda Barańskiego w restauracji „Pintal” w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie podsumowujące prawie 8-letni okres sprawowania funkcji Wicewojewody Lubuskiego przez Jana Świrepo. Podczas spotkania podziękowania za świetną współpracę składał m.in. przewodniczący Lubuskiej Organizacji Pracodawców Krzysztof Częstochowski.

* 18 listopada 2015 r. członkowie Komitetu Monitorującego RPO – Lubuskie 2020 z Gorzowa Wlkp. spotkali się z wiceprezydentem Gorzowa Łukaszem Marcinkiewiczem. Obecni byli m. in. Krzysztof Częstochowski i Ryszard Barański. Omawiano kwestie związane z planowanym na 20 listopada posiedzeniem KM RPO.

* 18 listopada 2015 r. grupa robocza projektu związanego z rozwojem szkolnictwa zawodowego finansowanego z EFS spotkała się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. LOP reprezentował Maciej Woźny.

* 17 listopada 2015 r. w siedzibie OPZL w Zielonej Górze odbyło się spotkanie grupy roboczej „Gospodarka i innowacje” Komitetu Monitorującego RPO – Lubuskie 2020. Spotkanie było poświęcone wypracowaniu wytycznych do realizacji I osi ROP – Gospodarka i innowacje. Lubuską Organizację Pracodawców reprezentował honorowy prezes LOP Ryszard Barański. 

* 11 listopada 2015 r. w trakcie obchodów Święta Niepodległości w Gorzowie Wlkp. wiązankę kwiatów pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego w imieniu LOP złożyła wspólna delegacja Lubuskiej Organizacji Pracodawców i Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego w składzie: Krzysztof Częstochowski i Ryszard Barański.

* 10 listopada 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. obradowała Rada i Zarząd Polsko-Niemieckiej Fundacji Kształcenia Kadr Gospodarki poświęcone głównie wspólnym przedsięwzięciom z programów Erasmus i Interreg. Lubuską Organizację Pracodawców reprezentowali: Monika Minta, Ryszard Barański i Maciej Woźny. 

* 5 listopada 2015 r. odbyło się posiedzenie Zarządu LOP.

* 4 listopada 2015 r. Honorowy Prezes LOP Ryszard Barański reprezentował naszą organizację podczas uroczystości wręczenia nagród Orły Eksportu (konkurs „Rzeczpospolitej”) w Zielonej Górze.

* 30 października 2015 r. Przewodłoniczący Zarządu LOP Krzysztof Częstochowski i pełnomocnik LOP Zbigniew Marcinkiewicz spotkali się burmistrzem Strzelec Krajeńskich Mateuszem Federem i jego współpracownikami oraz starostą strzelecko-drezdeneckim Edwardem Tyranowiczem i jego współpracownikami. Spotkania dotyczyły udziału LOP w rozwoju szkolnictwa zawodowego, a także preorientacji zawodowej w tym rejonie województwa lubuskiego.

* 30 października 2015 r. Maciej Woźny z biura LOP uczestniczył w spotkaniu reprezentantów pracodawców w ramach zespołu koordynującego projekty pozakonkursowe EFS dotyczące szkolnictwa zawodowego.

* 23 października 2015 r. pełnomocnik LOP Zbigniew Marcinkiewicz reprezentował LOP na uroczystościach otwarcia nowego kina w Gorzowie Wlkp.

* 22 października 2015 r. Przewodniczący Zarządu LOP Krzysztof Częstochowski wziął udział w imprezie „Czas Zawodowców” zorganizowanej przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową w Filharmonii Gorzowskiej, informując zebranych o możliwościach wsparcia przez LOP rozwoju szkolnictwa zawodowego w regionie.

* 9 października 2015 r. Przewodniczący Zarządu LOP Krzysztof Częstochowski wręczył list gratulacyjny właścicielom firmy GOTECH podczas uroczystości jubileuszu 25-lecia jej istnienia.

* 8 października 2015 r.  Maciej Woźny z biura LOP wziął udział w inauguracyjnym posiedzeniu zespołu koordynującego projekty pozakonkursowe dotyczące szkolnictwa zawodowego. Zespół działa przy departamencie EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

* 3 października 2015 r. Pan Andrzej Dzierliński był przedstawicielem LOP na inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp. Uroczystość miała miejsce w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Sikorskiego w Gorzowie Wlkp.

* 2 października 2015 r. Pan Zbigniew Marcinkiewicz reprezentował LOP na inauguracji nowego sezonu kulturalnego w Gorzowie Wlkp. Impreza odbyła się w Filharmonii Gorzowskiej.

* 1 października 2015 r. Przewodniczący Zarządu LOP Krzysztof Częstochowski reprezentował Lubuską Organizację Pracodawców na inauguracji roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wlkp.

* 28 września 2015 r. Przewodniczący LOP Krzysztof Częstochowski uczestniczył w posiedzeniu Rady Pracodawców RP w Warszawie i rozmawiał z prezydentem RP Andrzejem Malinowskim o warunkach ewentualnej dalszej przynależności Lubuskiej Organizacji Pracodawców do Pracodawców RP. 

* 25 września 2015 r.  LOP wspólnie z Zarządem Regiony NSZZ „Solidarność” w Gorzowie Wlkp. wystosował wniosek do Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak o powołanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

* 24 września 2015 r.  w zielonogórskiej Palmiarni odbyła się Gala Budownictwa, podczas której LOP reprezentowali: Ryszard Barański i Henryk Maciej Woźniak

* 23 września 2015 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców w Gorzowie Wlkp.

* 22 września 2015 r. w siedzibie Lubuskiej Organizacji Pracodawców Przewodniczący LOP Krzysztof Częstochowski spotkał się z prezesem Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. Zbigniewem Staszakiem. Omawiano sprawy związane z organizacją w Gorzowie Wlkp. spotkania Rady i Zarządu Polsko-Niemieckiej Fundacji Doskonalenia Kadr dla Gospodarki oraz kwestie współpracy przy dostosowywaniu szkolnictwa zawodowego do rzeczywistych potrzeb pracodawców w regionie.

* 18 września 2015 r. Przewodniczący LOP Krzysztof Częstochowski i honorowy prezes LOP Krzysztof Barański uczestniczył w spotkaniu gorzowskich członków Komitetu Monitorującego RPO Lubuskie 2020 z wiceprezydentem Gorzowa Wlkp. Łukaszem Marcinkiewiczem.

* 2 września 2015 r. Maciej Woźny z biura LOP uczestniczył w Warszawie w spotkaniu regionalnym Pracodawców RP. Informacje ze spotkania, w trym ofertę pomocy Pracodawców RP w ubieganiu się o środki unijne, przekazano pocztą elektroniczną wszystkim członkom LOP.

* 31 sierpnia 2015 r. Przewodniczący Zarządu Organizacji Lubuskich Pracodawców Krzysztof Częstochowski wraz z liczną grupą członków LOP na zaproszenie JM rektor PWSZ prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej uczestniczyli w uroczystym otwarciu Laboratorium Środowiskowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. Ośmioro gorzowskich przedsiębiorców odebrało medale Ministerstwa Gospodarki za przyczynienie się do uruchomienia Laboratorium, a Lubuski Klaster Metalowy (też członek LOP) otrzymał z Ministerstwa Gospodarki dyplom i statuetkę za zasługi na rzecz PWSZ. 

* 28 sierpnia 2015 r. w Mironicach k/Kłodawy odbyło się XIII Spotkanie Seminaryjno-Integracyjne Pracodawców z udziałem około 200 osób, którego głównym tematem był innowacyjny rozwój firm z wykorzystaniem funduszy europejskich. W trakcie spotkanie wręczono odznaczenia państwowe, rozdano nagrody i wyróżnienia w konkursie Lubuskie Przyjazny Pracodawca oraz wręczono akty przyjęcia nowym członkom LOP. Wydarzenie było szeroko realizjonowane w regionalnych mediach.

* 21 sierpnia 2015 r. Przewodniczący Zarządu LOP Krzysztof Częstochowski wziął udział w posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze i spotkał się z przedstawicielami władz wojewódzkich w sprawie XIII Spotkania Seminaryjno-Integracyjnego Pracodawców.

* 19 sierpnia 2015 r. Zarząd LOP zapoznał się ze stanem przygotowań do XIII Spotkania Seminaryjno-Integracyjnego Pracodawców planowanego na 28 sierpnia w Mironicach. Zarząd przyjął też protokół Kapituły, zatwierdzając tym listę nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie Lubuski Przyjazny Pracodawca. Przyjęto też sześcioro nowych członków, którzy w ostatnich dniach złożyli deklaracje członkowskie LOP.

28 lipca 2015 r. Pełnomocnik LOP Zbigniew Marcinkiewicz i dyrektor Lubuskiego Klastra Metalowego Włodzimierz Fleischer spotkali się w siedzibie LOP z właścicielem portalu internetowego i miesięcznika „Echo Gorzowa”  red. Janem Delijewskim. Postanowiono znacząco wzmocnić stałą współpracę i zapewnić systematyczną obecność LOP i LKM w „Echu Gorzowa”.

* 21 lipca 2015 r. Pełnomocnicy LOP Zbigniew Marcinkiewicz i Andrzej Dzierlińskiodwiedzili prezesa BOSS Browar Witnica S.A. Zdzisława Czyrkę (członek LOP). Omówiono kwestie organizacyjne związane z XIII Spotkaniem Seminaryjno-Integracyjnym Pracodawców, planowanym w ośrodku Cysters w Mironicach na 28 sierpnia 2015 r.

* 20 lipca 2015 r. Przewodniczący Lubuskiej Organizacji Pracodawców Krzysztof Częstochowski spotkał się w Urzędzie Miejskim Gorzowa Wlkp. z przewodniczącym Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Robertem Surowcem oraz wiceprezydentem miasta Łukaszem Marcinkiewiczem. Rozmawiano o możliwościach realizacji przez władze Gorzowa najistotniejszych postulatów środowiska lokalnych przedsiębiorców.

* 16 lipca 2015 r. Możliwości rozszerzenia współpracy władz miejskich Gorzowa Wlkp. i lokalnych przedsiębiorców były głównym tematem spotkania w siedzibie LOP przedstawicieli Lubuskiej Organizacji Pracodawców z nowo mianowanym miejskim rzecznikiem praw przedsiębiorcy w Gorzowie Wlkp. Katarzyną Korycką. Stronę reprezentowali: przewodniczący LOP Krzysztof Częstochowski oraz pełnomocnicy LOP: Zbigniew Marcinkiewicz i Henryk Maciej Woźniak oraz członek LOP Jerzy Tynfowicz. Pani rzecznik obiecała też wstawienie się za pracodawcami w sprawie obniżki cen zawyżonych kosztów wywozu śmieci w firm.

* 16 lipca 2015 r. W siedzibie LOP przewodniczący Krzysztof Częstochowski i dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Paweł Jakubowski omówili kwestie związane z planowanym remontem budynku przy ul. Jagiellończyka 17 w Gorzowie Wlkp., w którym mieszczą się biura LOP. W pierwszej kolejności wymienione będzie przyłącze wody, jeszcze latem ruszy remont dachu, a następnie zostanie odnowiona elewacja.

* 8 czerwca 2015 r. Odbyło się Sprawozdawcze Zebranie Ogólne Członków Lubuskiej Organizacji Pracodawców w sali konferencyjnej biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. Przyjęto sprawozdanie za 2014 r. i plan pracy na 2015 r.

Close Menu