Lubuska Organizacja Pracodawców jest jedną z najstarszych organizacji pracodawców w Polsce. Jesteśmy zrzeszeni w Pracodawcach Rzeczypospolitej Polskiej – najstarszej i największej konfederacji pracodawców w kraju, zrzeszającej ponad 7500 przedsiębiorstw i firmy zatrudniające łącznie ok. 4 mln pracowników.

Slider

OPIS PROJEKTU

EuRegioNet – internacjonalizacja sieci i klastrów (NWC/SK)

Partner wiodący:

Business and Innovation Centre Frankfurt (Oder) GmbH (Centrum Biznesu i Innowacji).


Partner wiodący:

 • Lubuska Organizacja Pracodawców, Gorzów Wielkopolski,
 • Stowarzyszenie Gmin RP Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”, Gubin,
 • Centrum für Innovation und Technologie GmbH (Centrum Innowacji i Technologii), Forst/Lausitz.


Cele projektu:

Stworzenie polsko-niemieckiej informacyjnej i konsultingowej platformy wsparcia dla istniejących lub tworzących się sieci i klastrów (SK) z udziałem. MŚP i instytucji naukowych.

Celem priorytetowym jest przekazanie sieciom informacji, wyników i ekspertyz dotyczący ich długoterminowych ustaleń, umocnienia się czy też tworzenia sieci transgranicznych poprzez:

 • rozpoczęcie polsko-niemieckiego dialogu klastrów, sieci transgranicznych,
 • zbudowanie SK w odniesieniu do struktur usługowych,
 • wspieranie SK w projektach transgranicznych/w pozyskiwaniu środków wspierających,
 • wspieranie inteligentnej specjalizacji, strategicznej rozbudowy, umiędzynarodowienia,
 • marketing lokalny poprzez zapoczątkowanie rozwoju polsko-niemieckiej marki klastrów


Grupy docelowe:

 • Sieci i klastry (SK) jako główni odbiorcy aktywności projektowych, w pierwszej linii odpowiednio    do punktów ciężkości określonych w krajowych/regionalnych strategiach innowacji.
 • Mikro przedsiębiorstwa, MŚP, jednostki naukowo-badawcze jak BTU Cottbus-Senftenberg, Uniwersytet Zielonogórski, Akademia im. Jakuba z Paradyża i inne szkoły wyższe w Gorzowie Wielkopolskim, Uniwersytet Europejski Viadrina F(O), IHK Frankfurt (Oder) etc. noszące się z zamiarem stworzenia SK lub mające do tego potencjał
 • Instytucje państwowe i administracja regionalna, które nadzorują, odpowiadają albo wspierają pracę regionalnych sieci/klastrów
 • Podmioty otoczenia biznesu, które mają styczność z pracą sieci i korzystają z projektu jak: izby, związki przedsiębiorców, instytucje wspierania gospodarki, narodowe i europejskie sieci


Rezultaty projektu:

 • 1 główna Konferencja otwierająca
 • 4 regionalne spotkania startowe
 • 6 spotkań partnerów i Rady Projektowej
 • 6 podróży studyjnych do SK
 • 16 z ewaluowanych SK, ankiety, sprawozdania
 • 1 Transgraniczny Kongres Klastrowy
 • 8 porozumień /planów działań z przewidzianymi do wsparcia SK
 • 20 nowych członków SK
 • 2 nowe transgraniczne SK
 • publikacja wyników na stronach internetowych partnerów
 • brandenbursko-lubuski informator klastrowy
 • 1 Konferencja zakończeniowa

Okres realizacji: 01.04.2017r. – 31.08.2020r.

 
Close Menu