Lubuska Organizacja Pracodawców jest jedną z najstarszych organizacji pracodawców w Polsce. Jesteśmy zrzeszeni w Pracodawcach Rzeczypospolitej Polskiej – najstarszej i największej konfederacji pracodawców w kraju, zrzeszającej ponad 7500 przedsiębiorstw i firmy zatrudniające łącznie ok. 4 mln pracowników.

Slider

WIADOMOŚCI

Lubusko-Brandenburgski Informator Klastrowy

opracowany w ramach projektu
„EuRegioNet – Umiędzynarodowienie sieci i klastrów (SK)”
2017 – 2020

Informator Klastrowy w ramach projektu EuRegioNet – internacjonalizacja sieci i klastrów

Zapraszamy do lektury Informatora Klastrowego, przygotowanego w ramach projektu EuRegioNet – internacjonalizacja sieci i klastrów. 

Projekt EuRegioNet – „Euroregionalna sieć na rzecz inteligentnej specjalizacji oraz umiędzynarodowienia klastrów i inicjatyw sieciowych w euroregionach: „Pro Europa Viadrina” i „Sprewa – Nysa – Bóbr”, zatwierdzony w grudniu 2016 roku w Poczdamie, a realizowany od 01 kwietnia 2017 r. polegał na stworzeniu polsko-niemieckiej informacyjnej i konsultingowej platformy wsparcia dla istniejących lub tworzących się sieci i klastrów (SK). Celem priorytetowym było i jest przekazanie tym sieciom pomocnych informacji, wyników i ekspertyz.

W ramach projektu wspierany jest polsko-niemiecki dialog klastrów i sieci transgranicznych, a wybrane SK otrzymują pomoc w pozyskaniu środków pomocowych i strategicznej rozbudowie.

Jednym z określonych na początku realizacji projektu wyników/efektów jest „Informator Klastrowy”, do którego lektury serdecznie zapraszamy. Przedstawia on nie tylko sieci i klastry, które były przedmiotem ewaluacji w ramach naszego przedsięwzięcia, ale stanowi także cenne źródło informacji dot. polityk klastrowych w Lubuskim i Brandenburgii oraz m.in. analizę potencjału klastrów transgranicznych.

Projekt został zakończony z końcem sierpnia 2020 roku.

 

Dokument, w 3 wersjach językowych (PL, DE, EN) załączamy poniżej.

Dokumenty (Załączniki: Informator Klastrowy): 

Close Menu