Kodeks odpowiedzialnego biznesu

Przedsiębiorcy zainteresowani Kodeksem Odpowiedzialnego Biznesu.

Pracodawcy RP zaprezentowali długo oczekiwany przez przedsiębiorców KODEKS  ODPOWIEDZIALNEGO  BIZNESU – zbiór fundamentalnych zasad, którymi powinny kierować się odpowiedzialne firmy.

Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu jest pierwszą tego rodzaju publikacją w Polsce. Powstał on w oparciu o wyniki badań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Podstawowym wyróżnikiem Kodeksu jest to, że został on specjalnie opracowany z myślą o polskich przedsiębiorstwach z uwzględnieniem polskiej specyfiki. Jego wielkim atutem jest to, że dotyczy on zarówno firm, które są liderami w stosowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu jak i tych, które dopiero przymierzają się do jej wdrażania. W kodeksie zostały wykorzystane międzynarodowe standardy dotyczące odpowiedzialnego działania firm. Do każdej z dziewięciu zasad Kodeksu dopasowano odpowiednie wskaźniki międzynarodowych standardów :GRI, ISO 26000, Global Compact i OECD. Dzięki temu Kodeks ma charakter kompleksowy.

W dzisiejszej rzeczywistości nie można rozwijać gospodarki bez rozwoju społecznego i troski o środowisko. Polski biznes jest na tyle dojrzały, aby skupić się nie tylko na osiąganiu zysku z działalności biznesowej, ale także zwracać uwagę na to, w jaki sposób zysk ten jest osiągany.

ZASADY KODEKSY ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU :

  • Wyznaczamy standardy i edukujemy w zakresie odpowiedzialnego biznesu,
  • Wspieramy rozwój społeczny i gospodarczy,
  • Szanujemy naszych pracowników, zapewniając im godne warunki pracy,
  • Budujemy kulturę organizacyjną w oparciu o wartości i indywidualne potrzeby pracowników,
  • Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz odbiorców naszych produktów i usług,
  • Prowadzimy działalność biznesową w oparciu o zaufanie i partnerstwo,
  • Prowadzimy rzetelna komunikację i odpowiedzialne działania marketingowe,
  • Tworzymy i rozwijamy produkty i usługi w odpowiedzi na nowe wyzwania społeczne i środowiskowe,
  • Dbamy o środowisko.
Close Menu