Lubuski Sejmik Gospodarczy

Siedziba w Zielonej Górze:

  1. Reja 6, 65-076 Zielona Góra

tel. 68 327 18 81, 68 325 98 58

e-mail: biuro@opzl.pl

Oddział w Gorzowie Wlkp.:

  1. Jagiellończyka 17/1, 66-400 Gorzów Wlkp.

 tel. 95/722-75-30

 e-mail: lsg.lp@onet.pl

 www. lp.wsb.gorzow.pl

 KRS : 0000233167

NIP: 5992919558

REGON: 080026490

Konto: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku, Oddział w Gorzowie

             nr  93 8355 0009 0057 7560 2000 0001

Close Menu