Lubuska Organizacja Pracodawców jest jedną z najstarszych organizacji pracodawców w Polsce. Jesteśmy zrzeszeni w Pracodawcach Rzeczypospolitej Polskiej – najstarszej i największej konfederacji pracodawców w kraju, zrzeszającej ponad 7500 przedsiębiorstw i firmy zatrudniające łącznie ok. 4 mln pracowników.

Slider

MISJA LUBUSKIEJ ORGANIZACJI PRACODAWCÓW

Lubuska Organizacja Pracodawców jest jedną z najstarszych organizacji pracodawców w Polsce. Jesteśmy zrzeszeni w Pracodawcach Rzeczypospolitej Polskiej – najstarszej i największej konfederacji pracodawców w kraju, zrzeszającej ponad 7500 przedsiębiorstw i firmy zatrudniające łącznie ok. 4 mln pracowników.

Jesteśmy uznanym partnerem społecznym. Siłą naszą są racje i argumenty prezentowane politycznym i ekonomicznym decydentom oraz liczba i różnorodność naszych członków.
O naszym potencjale stanowią ponad 20 letnie  doświadczenia i sukcesy, które osiągnęliśmy realizując swoją naczelną ideę – tworzenie państwa przyjaznego pracodawcom.

Lubuska Organizacja Pracodawców jednakową troską otacza swoich członków. Nie dzielimy ich na ważnych i mniej ważnych, czy są państwowi czy prywatni, duzi czy mali – interesy wszystkich są dla nas tak samo istotne, gdyż tylko razem możemy mieć istotny wpływ na otoczenie gospodarki, czyniąc je bardziej racjonalnym , przyjaznym i praktycznym dla pracodawców. Aktywnie wspierając przedsiębiorczość jesteśmy świadomi, że gospodarka musi rozwijać się w sposób zrównoważony a względy ekonomiczne nie mogą dominować w sposób zdecydowany nad społecznymi.

Jesteśmy wszędzie tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne dla biznesu i pracodawców. Aktywnie zabiegamy o interesy pracodawców, poszerzenie granic swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Tworzenie warunków sprzyjających wzrostowi konkurencyjności
i innowacyjności przedsiębiorstw w kraju i na rynku unijnym. Od wielu lat domagamy się i wspieramy działania mające na celu wprowadzanie systemowych reform stymulujących rozwój gospodarki.

Close Menu