DZIAŁALNOŚĆ

Organizacja stawia sobie za cel tworzenie państwa przyjaznego pracodawcom. Ale w poszanowaniu praw pracowniczych. Gospodarka musi bowiem rozwijać się w sposób zrównoważony, a względy ekonomiczne nigdy nie mogą znacznie dominować nad społecznymi. Dlatego Pracodawcy RP dążą do stworzenia harmonii na linii pracodawca – pracownik. Od 9 września 2015 r. służy temu także aktywna obecność Organizacji w pracach Rady Dialogu Społecznego. To instytucja, o którą Pracodawcy RP walczyli od momentu wyjścia przedstawicieli związków zawodowych z Komisji Trójstronnej. Jako organizacja reprezentatywna Pracodawcy RP mają teraz większe niż do tej pory możliwości wpływu na stanowienie dobrego prawa.

Co nie znaczy, że przed powstaniem RDS Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej takiego wpływu nie mieli. Przedstawiciele Organizacji są wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ważnego dla biznesu i pracodawców: podczas obrad sejmowych i senackich komisji, przy pracach decyzyjnych i doradczych gremiów różnych szczebli administracji państwowej oraz komitetów sterujących wykorzystywaniem funduszy Unii Europejskiej. Rekrutujący się spośród grona najznamienitszych specjalistów i autorytetów, eksperci Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej wydają obszerne publikacje naukowe, doradzają decydentom politycznym i komentują gospodarczą rzeczywistość. Organizowane przez Pracodawców RP konferencje – oprócz znamienitych prelegentów – stanowią także istotny wkład w rozwój debat publicznych i konsultacji społecznych.

KONTAKT

BIURO

Agata Kulak-Walczak

Zastępca Dyrektora Generalnego
Dyrektor Gabinetu Prezydenta

tel.: 22 518 87 00
e-mail: a.kulak-walczak@pracodawcyrp.pl

KONTAKT Z MEDIAMI

Mateusz Szymczycha

Asystent ds. komunikacji
 
tel. 22 518 87 28

NASZA SIEDZIBA

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

+48 22 518 87 00

fax +48 22 828 84 37
ul. Brukselska 7
03-973 Warszawa

sekretariat@pracodawcyrp.pl

Close Menu