Władze LSG


Skład Prezydium Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego IX kadencji (2017-2019)

Jerzy Korolewicz – Marszałek LSG

Ryszard Barański – Wicemarszałek LSG

Henryk Maciej Woźniak – Wicemarszałek LSG

Jerzy Kotarski – Wicemarszałek LSG

Bolesław Adamik – Wicemarszałek LSG

Zenon Bambrowicz – Wicemarszałek LSG

Stanisław Koleśnik – Wicemarszałek LSG

Krzysztof Kononowicz – Wicemarszałek LSG

Alfred Kałużny – Wicemarszałek LSG

Edward Makarewicz – Sekretarz LSG

Komisja Rewizyjna Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego

Andrzej Cegielnik – Przewodniczący

Karol Humiński – Członek

Edward Makarewicz – Członek

********************************************************************************

PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I KOMPETENCJI W PREZYDIUM

Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego

VII kadencji 2013 – 2015

MARSZAŁEK Ryszard BARAŃSKI

Wykształcenie:

Wyższe techniczne

Funkcje zawodowe:

Dyrektor Gorzowskiego Towarzystwa Handlu Zagranicznego „GOREX” Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

Funkcje społeczne:

Marszałek Lubuskiego Sejmiki Gospodarczego

Wiceprezydent Polsko-Niemieckiej Fundacji Kształcenia Kadr Gospodarki

Członek Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego

Członek Lubuskiej Rady Innowacji

Członek Zespołu Roboczego ds. Powołania Akademii Gorzowskiej

Odznaczenia:

Srebrny Krzyż Zasługi
Krzyż Kawalerski,
Krzyż Oficerski Orderu RP,
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski,

Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”
Nagroda Pracodawców RP KONFEDERATKA – 2010 r.

Lubuski Sejmik Gospodarczy, Lubuscy Pracodawcy w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 17/, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 722 75 30, tel. kom. 601 782 130, e-mail: lsg.lp@onet.pl

–     programowanie i koordynowanie pracy LSG,

–     zwoływanie i prowadzenie spotkań plenarnych członków LSG oraz posiedzeń Prezydium,

–     utrzymywanie kontaktów oraz współpraca z Wojewodą i marszałkiem Województwa Lubuskiego,

–     współpraca konsultacyjna z samorządami wszystkich szczebli,

–     współpraca z Posłami i Senatorami woj. lubuskiego w sprawach gospodarczych regionu,

–     utrzymywanie roboczych kontaktów z zarządami związków zawodowych oraz wczesne monitorowanie sporów zbiorowych,

–     koordynacja kontaktów zagranicznych,

–     nadzór nad praca Lubuskiego Sądu Gospodarczego,

–     nadzór nad finansami LSG.

WICEMARSZAŁKOWIE

Jerzy Korolewicz

Wykształcenie:

– mgr inż. podstawowych problemów techniki – Politechnika Poznańska

– studia podyplomowe z zarządzania i marketingu – Uniwersytet Szczeciński

– studia podyplomowe z integracji europejskiej – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

– egzamin państwowy dla kandydatów na członków rad nadzorczych j.s.s.p.

Funkcje zawodowe:

– Prezes Zarządu i współwłaściciel Zachodniego Centrum Konsultingowego „Euro Invest” sp. z o.o.

– Przewodniczący Rady Nadzorczej Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.

Funkcje społeczne:

– Prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp.

– Członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie

– Wiceprezes KS AZS PWSZ w Gorzowie Wlkp.

– Członek Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego

Odznaczenia:

– Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

– Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi

– Za zasługi dla województwa lubuskiego

– Za zasługi dla województwa gorzowskiego

– Za zasługi dla Miasta Gorzowa Wlkp.

– Za zasługi dla Miasta Kostrzyna nad Odrą

– Za zasługi dla Miasta i Gminy Dobiegniew

– Za zasługi dla Zarządu Regionu NSZZ Solidarność w Gorzowie Wlkp.

– Za zasługi dla PWSZ w Gorzowie Wlkp.

– Za zasługi dla Obrony Cywilnej

– Złota Honorowa Odznaka Krajowej Izby Gospodarczej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa, ul. Kazimierza Wielkiego 1, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 89 99; tel. kom. 603 975 624, e-mail: sekretariat@ziph.pl

–     prezentowanie stanowiska LSG w sprawach:

–       strategii województwa lubuskiego,

–       Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,

–       programu modernizacji linii kolejowych,

–       przebiegu linii „kolei dużych prędkości”,

–       połączenia kolejowego Gorzowa z Berlinem.

–     monitorowanie i pozyskiwanie od członków ZIPH informacji o barierach utrudniających funkcjonowanie firm,

–     analiza możliwości pozyskiwania środków na budownictwo mieszkaniowe i infrastrukturę komunalna w ramach perspektywy 2014-20,

–     reprezentowanie LSG w Krajowej Izbie Gospodarczej oraz izbach regionalnych,

–     problemy gospodarcze wymagające zgłoszenia na szczebel centralny,

–     propozycje spraw do interpelacji poselskich,

–     współpraca z zagranicą.

Karol Humińsk

Wykształcenie:

wyższe

Funkcje zawodowe:

założyciel i współwłaściciel firmy „Kampol”

Funkcje społeczne:

– członek Komisji Rewizyjnej Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej

– działacz Polskiego Czerwonego Krzyża, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Ochotniczej Straży Pożarnej

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, ul. Mikołaja Reja 6, 65-076 Zielona Góra, tel. 68 327 18 81, tel. kom. 601 766 213, e-mail: lsg@opzl.pl

–     reprezentowanie LSG na obradach Sejmiku Województwa Lubuskiego,

–     działania na rzecz organizacyjnego umocnienia LSG,

–     kontakty robocze z departamentami Urzędu Marszałkowskiego,

–     współdziałania z Zarządem OPZL,

–     współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy

Odznaczenia:

– Złoty Krzyż Zasługi

Bolesław Adamik

Wykształcenie:

Średnie techniczne

Funkcje zawodowe:

Rzemieślnik

Funkcje społeczne:

Wiceprezes Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze

Delegat do Kongresu Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie

Starszy Cechu Rzemiosł Różnych Handlu i Przedsiębiorczości w Żarach

Odznaczenia:

Brązowy Krzyż Zasługi

Medal w Służbie Pokoju ONZ

Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”

Medal „Zasłużony dla Rzemiosła Lubuskiego”

Złoty Medal imienia Jana Kilińskiego Związku Rzemiosła Polskiego

Platynowy Medal imienia Jana Kilińskiego Związku Rzemiosła Polskiego

Szabla Kilińskiego – Najwyższe odznaczenie Związku Rzemiosła Polskiego

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze, ul. Mikołaja Reja 9, 65-076 Zielona Góra, tel. 68 327 24 61, 68 327 17 33, tel.  kom. 604 255 177

–     współpraca z izbami rzemieślniczymi,

–     specyfikacja spraw i przepisów ograniczających rozwój rzemiosła i przedsiębiorczości,

–     specyfikacja spraw utrudniających szkolenie uczniów przez zakłady rzemieślnicze,

–     reprezentowanie LSG w środowisku,

Zenon BAMBROWICZ

Lubuska Izba Budownictwa – Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zielonej Górze, ul. Mikołaja Reja 6, 65-076 Zielona Góra, tel. 68 322 28 41, tel. kom. 601 778 339, e-mail: izba@budownictwo-lubuskie.eu

–    opracowywanie propozycji dotyczących struktury specjalności w zawodowym szkolnictwie zasadniczym, średnim i wyższym,

–     proponowanie zmian  wprawie budowlanym,

–     propozycje deficytowych specjalności zawodowych na kursy dla bezrobotnych,organizowane i finansowane przez Urzędy Pracy,

–     zgłaszanie wniosków i propozycji dotyczących zmian w przepisach podatkowych i kodeksie pracy,

–     przygotowanie propozycji rozszerzających program finansowania budowy mieszkań w ramach MDM o mieszkania na wynajem i zakup z drugiego obiegu (mieszkania używane).   

Stanisław Koleśnik

Wykształcenie:

zawodowe – Dyplomy Mistrz cukiernictwa oraz piekarnictwa;

średnie – technik mechanizacji rolnictwa w Strzelcach Kraj.

 Funkcje zawodowe:

w latach 1975 – 1976 kierownik cukierni Gminnej Spółdzielni w Dobiegniewie

Od roku 1976 – działalność gospodarcza.

Wykształciłem 17 cukierników i piekarzy oraz 10 sprzedawców

Obecnie emeryt – prowadzący działalność TAXI w Gorzowie Wielkopolskim

 Funkcje społeczne:

w Związku Rzemiosła Polskiego:

Członek Zarządu  ZRP w Warszawie

Prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wielkopolskim.

Podstarszy Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorców w Strzelcach Krajeńskich.

Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Gorzowie Wlkp.

Przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia w Strzelcach Kraj.

 w Polskim Związku Łowieckim:

Wiceprezes Krajowego Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ w Warszawie

Członek Okręgowej Rady Łowieckiej PZŁ w Gorzowie Wlkp.

Przewodniczący Komisji Promocji i Kultury Łowiectwa ORŁ PZŁ w Gorzowie Wlkp.

Przewodniczący Okręgowej Kapituły Odznaczenia za Zasługi dla Okręgu Gorzowskiego.

Sekretarz Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej im. Włodzimierza Korsaka w Gorzowie Wlkp.

 Odznaczenia:

Srebrny Krzyż Zasługi.

Srebrna Odznaka za Zasługi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Lubuskiego

Odznakę Honorowa za Zasługi dla Rozwoju Miasta i Gminy Dobiegniew

Odznakę Honorową ZASŁUŻONY DLA ZIEMI STRZELECKO–KRAJEŃSKIEJ

Honorową Odznaką Rzemiosła

Srebrny i Złoty Medal im. Jana Kilińskiego.

Brązowy, Srebrny i Złoty Medal Zasługi Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego

Medal Świętego Huberta – za zasługi kulturotwórcze w PZŁ

Zasłużony dla Gorzowskiego Okręgu Łowieckiego

Honorowy Członek Wojewódzkiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Gorzowie Wlkp.

Honorowy Członek Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce

Honorowa Odznaka Stowarzyszenia Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej „Dobiegniew Cup”

Statuetka Postumentu Włodzimierza Korsaka

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp., ul. Obotrycka, 66-400 Gorzów Wlkp., tel./fax: 95 722 36 68, tel. 95 720 60 67, tel. kom. 604 056 754, e-mail: izbarzemgorz@poczta.onet.pl

–    inicjatywy na rzecz rozwoju środowisk rzemieślniczych,

–     inspiracja w zakresie dostosowywania kierunków szkolnictwa zawodowego do potrzeb gospodarki,

–     współdziałanie z izbami rzemieślniczymi w innych regionach kraju,

–     uwagi i wnioski dotyczące kodeksu pracy i przepisów podatkowych,

–     działania na rzecz wzmocnienia organizacyjnego LSG,

–     reprezentowanie LSG w Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie

 Krzysztof KONONOWICZ

Związek Pracodawców „Przedsiębiorczość”, ul. Emilii Plater 4, 69-200 Sulęcin, tel. 95 755 52 43; 755 32 51; fax: 755 55 57; tel.  kom. 505 171 999

 –     kontakty z organizacjami Pracodawców w regionie i kraju,

–     utrzymywanie kontaktów ze związkami zawodowymi i monitorowanie sporów zbiorowych,

–     informacje dotyczące najczęstszych przyczyn sporów zbiorowych,

–     przestrzeganie „Kodeksu etyki Pracodawców” przez kadrę gospodarczą,

–     współpraca z Państwową Inspekcją Pracy. 

 SEKRETARZ

 Bogusław PIETROW

Lubuska Izba Rolnicza w Zielonej Górze, ul. Kożuchowska 15a, 65-364 Zielona Góra, tel. 68 453 70 91; tel/fax 324 62 62; tel. kom. 502 710 601, e-mail: sekretariat@lir.agro.pl

 – bieżąca współpraca z sekretariatem LSG,

– programowanie i organizacja posiedzeń Prezydium LSG,

– monitoring spraw dotyczących problematyki rolniczej,

–  współdziałanie z instytucjami związanymi z branżą rolną (ANR, AWRSP, BGŻ),

–  działania na rzecz wzmocnienia organizacyjnego LSG.

KOMISJA REWIZYJNA:

PRZEWODNICZĄCY Jerzy KOTARSKI

Wykształcenie:

średnie techniczne, nie skończone studia na WSI Zielona Góra

Funkcje zawodowe:

Prezes spółki SSA Grono, która jest właścicielem klubu koszykówki Stelmet w Zielonej Górze

Funkcje społeczne:

– członek zarządu Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej

– członek Prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego

– członek komitetu monitorującego działania Programu Kapitał Ludzki

– wiceprezes zarządu Zielonogórskiego Klubu Sportowego Karate Kyokushin

Odznaczenia:

Honorowa Odznaka Za Zasługi dla Województwa Lubuskiego

CZŁONKOWIE

Józef FINSTER

Zachodnie Centrum Gospodarcze, ul. Przemysłowa 14/1, 6-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 720 87 18; kom. 695 995 910/883 324 549, mail: finsterjozef@tlen.pl

Lech GEWERT

Zrzeszenie Handlu i Usług, ul. Składowa 11, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 26 59, 95 73 50 441, tel. kom. 601 773 167; 606 825 916

Władze LSG w kadencji 2013 – 2015

l.p.

Imię i nazwisko

Stanowisko

w LSG

Reprezentowana

firma

telefon

e-mail

1.    

Ryszard BARAŃSKI

 

Marszałek

Lubuscy Pracodawcy, Gorzów,

ul. Jagiellończyka 17/1 (reprezentant)

601-782-130

baranski.r@onet.eu

2.    

Jerzy KOROLEWICZ

 

Wicemarszałek

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa, Gorzów, ul. Kazimierza Wielkiego 1,  (prezes)

95 720-89-99

603-975-624

sekretariat@ziph.pl

3.    

Karol HUMIŃSKI

 

Wicemarszałek

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra, ul. Reja 6

(reprezentant)

68 327 18 81

601-766-213

lsg@opzl.pl

4.    

Bolesław ADAMIK

 

Wicemarszałek

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Zielona Góra,

ul. Reja 9 (wiceprezes)

68 327 24 61

604-255-177

biuro@izba.zgora.pl

 

5.    

Zenon BAMBROWICZ

 

Wicemarszałek

Lubuska Izba Budownictwa , TBS

65-762 Zielona Góra,

ul. Reja 6

(prezes)

68 322 28 41

601-778-339

izba@budownictwo-lubuskie.eu

6.    

Stanisław KOLEŚNIK

 

Wicemarszałek

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców

w Gorzowie, ul. Obotrycka 8

(prezes)

95 722 36 68

604-056-754

izbarzemgorz@poczta.onet.pl

7.    

Krzysztof KONONOWICZ

 

Wicemarszałek

Związek Przedsiębiorców „Przedsiębiorczość”, 69-200 Sulęcin, ul. Emilii Plater 4 (prezes)

95 755 32 51

505-171-999

krzysztf.kononowicz@pphleks.pl

8.    

Bogusław PIETROW

 

Sekretarz

Lubuska Izba Rolnicza, Zielona Góra, ul. Kożuchowska 15a

(wiceprezes)

 

68 453 70 91

502-710-601

sekretariat@lir.agro.pl

9.    

Jerzy KOTARSKI

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra, ul. Reja 6

(reprezentant)

68 323 23 25

661-300-044

zgora@vinsar.pl

10.                 

Józef FINSTER

 

Członek Komisji

Rewizyjnej

Zachodnie Centrum Gospodarcze

Gorzów, ul. Przemysłowa 14

(prezes)

95 720 87 18

695-995-910

finsterjozef@tlen.pl

11.                 

Lech GEWERT

 

Członek Komisji

Rewizyjnej

Zrzeszenie Handlu i Usług,  Gorzów,

ul. Składowa 11 (reprezentant)

95 720 26 59

601-773-167

gewert@wp.pl

Close Menu